Astfel, potrivit dispoziţiilor Legii nr.554/2004, în competenţa instanţei de contencios administrativ intră verificarea legalităţii actului administrativ atacat, ceea ce presupune un control de legalitate a modului în care acesta a fost adoptat şi a A


administrativ intră verificarea legalităţii actului administrativ atacat, ceea ce

presupune un control de legalitate a modului în care acesta a fost adoptat şi a

respectării procedurii şi etapelor de adoptare a acestuia, însă, nu şi un control

de oportunitate.

Atât jurisprudenţa , cât şi cea a Curţii Europene a Drepturilor

Omului au statuat că plenitudinea de competenţă a instanţei nu presupune şi competenţa

de a se substitui comisiilor de examinare sau de evaluare şi de a face propria evaluare,

în fapt, cu aplicarea criteriilor specifice fiecărei profesii. Această din urmă apreciere

rămâne sub rezerva controlului de legalitate anterior arătat, atributul exclusiv al

comisiilor expres învestite de legiuitor cu această competenţă.

Decizia nr. 1821/R-CONT/7 septembrie 2011