Cauţiune. Scop. Restituire. Condiţii


Cauţiunea consemnată, în cazul cererii având ca obiect suspendarea pe cale de ordonanţă preşedinţială a executării unei sentinţe, promovată în condiţiile reglementate prin dispoziţiile art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă, reprezintă o formă de garantare, iar nu o sancţiune procedurală.

în situaţia recuperării integrale a debitului care a format obiectul judecăţii fondului, reţinerea cauţiunii nu se mai justifică, impunându-se restituirea acesteia.

(Decizia nr. 964 din 20 iunie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin încheierea pronunţată în camera de consiliu, la data de 19.02.2002, în Dosarul nr. 3052/2002, Tribunalul Bucureşti – Secţia a Vl-a comercială a respins ca nefondată cererea reclamantei A.P.A.P.S. pentru restituirea cauţiunii în cuantum de 50.000.000 lei, consemnată în Dosarul nr. 7633/2001 al aceleiaşi instanţe.

împotriva încheierii pronunţate la 19.02.2002, în termen legal, reclamanta a declarat recurs, arătând în motivare următoarele:

Creditoarea a recuperat întreaga creanţă, cauţiunea constituită în dosarul având ca obiect ordonanţa preşedinţială prin care s-a solicitat de către A.P.A.P.S. suspendarea executării pornite de creditoarea S.C. “M.” S.A., în temeiul Sentinţei civile nr. 690 din 31.01.2001, fiind doar o formă de garantare, nu o sancţiune procedurală.

Cu Ordinul de plată nr. 18 din 12.11.2001, a virat creditoarei suma de 22.279.386 lei, reprezentând daune compensatorii pentru neexecutarea obligaţiei de a face, la plata căreia a fost obligată prin Sentinţa civilă nr. 690 din 31.01.2001.

Recursul a fost apreciat ca fondat, reţinându-se că, prin Decizia civilă nr. 669/R din 20.11.2001, pronunţată în Dosarul nr. 2147/2001, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a Vl-a comercială a admis recursul creditoarei S.C. “M.” S.A. şi a modificat Sentinţa civilă nr. 5804 din 31.08.2001, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială în Dosarul nr. 7633/2001, în sensul că a respins cererea creditoarei ca rămasă fără obiect.

Cauţiunea este o formă de garantare, şi nu o sancţiune procedurală, astfel că reţinerea cauţiunii nu se mai justifică, având în vedere faptul că creanţa a fost recuperată, iar măsura suspendării executării Sentinţei civile nr. 690/2001 nu mai subzistă, precum şi faptul că intimata nu a solicitat obligarea recurentei la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate în urma exercitării recursului.

în consecinţă, în temeiul art. 312 alin. 1, coroborat cu art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă, Curtea a admis recursul, a modificat încheierea atacată, în sensul admiterii cererii, şi a dispus restituirea către petentă a cauţiunii consemnate prin Ordinul de plată nr. 8274 din 31.08.2001.