Cerere de radiere – art.25 din Legea nr.26/1990. Termen de recurs – art.25 alin.4 din Legea nr.26/1990. Societăţi comerciale


– Legea nr.26/1990, art.25, art.25 alin.4

Potrivit art.25 alin.4 din Legea nr.26/1990, hotarârea judecatoreasca pronuntata în actiunea în radiere poate fi atacata numai cu recurs, termenul general prevazut de art.301 Cod procedura civila socotindu-se de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru partile lipsa.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VI-A COMERCIALA,

DECIZIA COMERCIALA nr.820 din 31.05.2010)

Prin cererea, înregistrata sub nr.41947/3/2009, pe rolul Tribunalului Bucuresti, reclamanta N.M. a solicitat, in contradictoriu cu parata SC PG SRL înscrierea mentiunii de radiere a sediului social a paratei din Bucuresti, Bd.Corneliu Coposu nr.7, bl.104, sc.1, etj.5, ap. 18 sector 3, in vederea efectuarii mentiunii de încetare a contractului de închiriere la organele fiscale.

In motivarea cererii s-a învederat ca reclamanta, in calitate de proprietara a apartamentului a încheiat cu pârâta un contract de închiriere, în temeiul caruia aceasta a înregistrat la Registrul Comertului sediul social: începând cu data de 1.09.2009, societatea a parasit imobilul si a refuzat încheierea unui act aditional privind încetarea contractului de locatiune.

In dovedirea cererii reclamanta a administrat proba cu înscrisuri: certificat de înregistrare, certificat constatator, încheierea nr.11558/09.07.2008, act constitutiv, cerere de înregistrare mentiuni, contract de închiriere, acord asociatie de proprietari, adeverinta, chitanta, contract de închiriere nr.1098/26.05.2008, act aditional, contract de vânzare – cumparare, proces verbal de predare primire a locuintei.

Prin sentinta comerciala nr.1326/15.02.2010, pronuntata în dosar 41947/3/2009, Tribunalul Bucuresti a respins cererea formulata de reclamanta ca nefondata.

Pentru a hotarî astfel, instanta a retinut ca partile au încheiat contractul de locatiune nr.1098/26.05.2008, în temeiul caruia pârâta a dobândit dreptul de folosinta asupra imobilului sus-amintit si a procedat la mentionarea sediului în registrul comertului.

A retinut instanta incidenta dispozitiilor art.25 din Legea 26/1990, precum si cele cuprinse in decizia X/2006 a ICCJ in sensul ca persoanele interesate se pot prevala de procedura de radiere a mentiunilor numai daca exista o hotarâre judecatoreasca anterioara irevocabila, prin care sa fi fost desfiintate sau modificate actele care au stat la baza înregistrarii cu privire la care se solicita radierea.

Împotriva sentintei a formulat apel reclamanta N.M., invocând motive de nelegalitate si netemeinicie.

In esenta au fost reluate sustinerile formulate în cererea introductiva, referitoare la prejudiciul produs de mentiunea referitoare la sediul paratei, în conditiile în care aceasta a parasit imobilul denuntând contractul de închiriere; a fost invocata si încalcarea dispozitiilor art.129 pct. 5 c.pr.civ. prin care este reglementat rolul activ al instantei.

A mai aratat apelanta ca solutia primei instante se întemeiaza pe gresita interpretare a dispozitiilor art.25 din legea 26/1990, în sensul ca prin acestea legiuitorul conditioneaza radierea mentiunilor numai în temeiul unei hotarâri judecatoresti de desfiintare sau modificare a actului în temeiul caruia s-a efectuat mentiunea.

La termenul din 31.05.2010 instanta in temeiul art.84 c.pr.civ. raportat la dispozitiile art.25 alin. 4 din Legea 26/1990 a calificat calea de atac recurs.

Asupra exceptiei tardivitatii formularii recursului, Curtea deliberând retine urmatoarele:

In conformitate cu dispozitiile art.25 alin.4 din Legea 26/1990, hotarârea judecatoreasca pronuntata în cererea de radiere poate fi atacata numai cu recurs, termenul general prevazut de art.301 c.pr.civ. de 15 zile socotindu-se de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru partile lipsa.

A rezultat ca reclamanta recurenta a fost reprezentata la termenul când pricina s-a solutionat, 15.02.1010, de catre aparator ales, astfel ca recursul înregistrat la 18.03.1010 este tardiv formulat.

În consecinta, în conformitate cu dispozitiile sus-mentionate a admis exceptia tardivitatii formularii recursului si a respins recursul ca tardiv declarat.