Cerere reconvenţională. Inadmisibilitatea formulării ei în recurs


Potrivit dispoziţiilor art. 119 alin. 3 din Codul de procedură civilă, cererea reconvenţională se depune odată cu întâmpinarea sau, dacă pârâtul nu este obligat la întâmpinare, cel mai târziu la prima zi de înfăţişare, iar, potrivit art. 120 alin. 1 din acelaşi cod, cererea reconvenţională se judecă odată cu cererea principală.

Prin urmare, este inadmisibilă cererea reconvenţională formulată în recurs.

(Decizia nr. 1804 din 12 decembrie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin Sentinţa civilă nr. 10714 din 10.09.2002, Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială a admis acţiunea formulată de reclamanta A.P.A.P.S. Bucureşti, împotriva pârâtei S.C. “H.” S.A., pe care a obligat-o la plata sumei de 8.000.000 lei, dividende pentru anul 1998, plus 6.194.000 lei dobânzi, calculate până la 27.06.2001.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că pârâta a recunoscut că datorează acţionarului A.P.A.P.S. suma de 8.000.000 lei, reprezentând rest de plată dividende, aferente exerciţiului financiar al anului 1998, dar a invocat că nu poate efectua plata, întrucât a reţinut suma în contul unui raport de evaluare, care a fost comandat acestei societăţi de reclamantă.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs şi a formulat cerere reconvenţională pârâta S.C. “H.” S.A.

Prin cererea reconvenţională, pârâta susţine că reclamanta A.P.A.P.S. Bucureşti îi este datoare cu suma de 8.000.000 lei.

Curtea de Apel Bucureşti a respins cererea reconvenţională, ca inadmisibilă.

Potrivit dispoziţiilor art. 119 alin. 3 din Codul de procedură civilă, cererea reconvenţională se depune odată cu întâmpinarea sau, dacă pârâtul nu este obligat la întâmpinare, cel mai târziu la prima zi de înfăţişare, iar, potrivit art. 120 alin. 1 din acelaşi cod, cererea reconvenţională se judecă odată cu cererea principală.

Astfel fiind, în raport cu prevederile art. 119- 120 din Codul de procedură civilă, cererea reconvenţională formulată în recurs de recurenta-pârâtă este inadmisibilă şi a fost respinsă ca atare.