Cererea de ordonanţă preşedinţială prevăzută de art.581 C.pr.civ. este inadmisibilă în materia contenciosului administrativ Ordonanţă Preşedinţială


Prin sentinţa nr. 325/CA/2010, Tribunalul Bihor a respins ca inadmisibilă cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamantul Dume Nicolae Iacob Casian în contradictoriu cu pârâta Instituţia Prefectului Bihor – Serviciul Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Autovehicole Bihor.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut că prin numeroase Decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (nr.1648/2005, nr.4189/2005, nr.5541/2005, nr.5913/2005 etc) s-a statuat că în materia contenciosului administrativ cererea de ordonanţă preşedinţială prevăzută de art.581 C.pr.civ. este inadmisibilă; raţionamentul care stă la baza orientării exprimate în practica Înaltei Curţi constă în aceea că inadmisibilitatea ordonanţei preşedinţiale în materia contenciosului administrativ este justificată prin posibilitatea suspendării executării actului administrativ în temeiul art.14 din L.554/2004, beneficiu recunoscut, evident, persoanei vătămate printr-un act administrativ.

Pe de altă parte, în materia contenciosului administrativ aparenţa de legalitate funcţionează, întotdeauna în favoarea autorităţii emitente a actului administrativ contestat.