Citarea societăţii comerciale la o altă adresă decât cea menţionată în registrul comerţului


Sediul social este un element de identificare al societăţii, fiind înscris în registrul comerţului, în vederea opozabilităţii faţă de terţi. în lipsa unei alegeri de domiciliu/sediu, conform art. 93 din Codul de procedură civilă, societatea va fi citată la sediul înregistrat în registrul comerţului, chiar dacă există alte dovezi că sediul ar figura la o altă adresă.

(Decizia nr. 1267 din 9 octombrie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin Sentinţa civilă nr. 10617 din 19.12.2001, Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială a admis acţiunea formulată de reclamanta S.C. “I.” S.A. împotriva pârâtei S.C. “B.” S.R.L., dispunând evacuarea acesteia din spaţiul comercial situat în Bucureşti, obligând pârâta şi la plata cheltuielilor de judecată.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta, solicitând casarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe, procedura de citare nefiind legal îndeplinită, sediul societăţii aflându-se la o altă adresă decât cea la care a fost citată la tribunal.

Intimata a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului, arătând că, la 19.11.2001, conducerile celor două societăţi s-au întâlnit pentru negocieri, ocazie cu care recurenta i-a adus la cunoştinţă schimbarea sediului.
Analizând actele dosarului, Curtea constată că sediul societăţii recurente se află în str. C., aşa cum rezultă din certificatul de înmatriculare, nefăcându-se în nici o menţiune privind schimbarea sediului acesteia.

De altfel, şi din corespondenţa purtată rezultă că reclamanta a înţeles să se adreseze pârâtei la sediul declarat în registrul comerţului.

Este adevărat că în procesul-verbal de conciliere din 19.12.2001 recurenta-pârâtă figura cu sediul în Bd. T., însă prin această menţiune nu înseamnă că sunt aplicabile dispoziţiile art. 93 din referitoare la alegerea de domiciliu/sediu.

Sediul este un element de identificare al societăţii şi, câtă vreme nu sunt efectuate menţiunile corespunzătoare cu privire la schimbarea acestuia, sediul rămâne cel înscris în registrul comerţului, întrucât toate menţiunile se realizează pentru opozabilitate.

Astfel că, în măsura în care nu s-a făcut o alegere expresă a locului unde urmează a fi citată şi câtă vreme chiar reclamanta s-a adresat pârâtei şi la sediul care figurează în registrul comerţului, citarea urmează a fi efectuată la această adresă, respectiv în str. C., şi nu în Bd. T., cum a procedat intimata-reclamantă.

în consecinţă, Curtea a constatat recursul fondat şi l-a admis, conform art. 312 alin. 5 din Codul de procedură civilă raportat la art. 304 pct. 5 din Codul de procedură civilă, casând hotărârea atacată şi trimiţând cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.