Competenţă materială. Suspendarea provizorie a executării silite a hotărârii arbitrale pe calea ordonanţei preşedinţiale


Potrivit art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, până la soluţionarea contestaţiei la executare, instanţa competentă, respectiv instanţa de executare, care în lumina prevederilor art. 373 alin. final din este judecătoria, poate dispune suspendarea executării.

Potrivit alineatului final al art. 403 din Codul de procedură civilă, în cazuri urgente, preşedintele instanţei (se înţelege, al instanţei competente) poate dispune suspendarea provizorie a executării silite pe cale de ordonanţă preşedinţială, aceste cereri fiind accesorii, potrivit art. 17 din Codul de procedură civilă, contestaţiei la executare.

(Sentinţa nr. 61 din 21 mai 2002 — Secţia a Vl-a comercială)

Prin cererea înregistrată la 7 mai 2002, reclamanta AND-RA le-a chemat în judecată pe pârâtele S.C. “C.” S.A. şi S.C. “E.” S.A., solicitând suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare, trimisă la instanţa de executare, pe cale de ordonanţă preşedinţială.

în motivarea cererii, arată că pe rolul Curţii de Apel Bucureşti se află înregistrat Dosarul nr. 725/2002, având ca obiect acţiunea în anulare împotriva Hotărârii arbitrale nr. 42 din 4.02.2002, ce constituie titlu executoriu şi că, de altfel, reclamanta nu are înscrisă în buget suma solicitată a fi executată şi, ca atare, nu poate fi executată în mod legal.
în drept, au fost invocate dispoziţiile art. 581 – 582 din Codul de procedură civilă şi art. 1 – 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002.

Pârâta, S.C. “E.” S.A., a depus întâmpinare, solicitând respingerea cererii, iar la termenul din 21.05.2002 a invocat excepţia necompetenţei materiale a instanţei în soluţionarea cauzei, arătând că instanţa de executare, respectiv Judecătoria Sectorului 1, este competentă a soluţiona cererea.

Reclamanta, prin avocat, a fost de acord cu admiterea excepţiei invocate.

Asupra excepţiei de necompetenţă materială a instanţei:

Potrivit dispoziţiilor art. 400 alin. 1 din Codul de procedură civilă, contestaţia la se introduce la instanţa de executare, care, în lumina dispoziţiilor art. 373 alin. final din Codul de procedură civilă, este judecătoria în circumscripţia căreia se va face executarea, în afara cazurilor în care legea prevede altfel.

Conform art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, până la soluţionarea contestaţiei la executare, instanţa competentă, deci instanţa de executare, şi anume judecătoria, poate dispune suspendarea executării, iar, potrivit alineatului final al acestui articol, în cazuri urgente, preşedintele instanţei (se înţelege, al instanţei competente) poate dispune suspendarea provizorie a executării pe cale de ordonanţă preşedinţială, aceste cereri fiind accesorii, potrivit art. 17 din Codul de procedură civilă, contestaţiei la executare formulate în baza art. 400 din Codul de procedură civilă.

NOTĂ:

Sentinţa a devenit irevocabilă, prin nerecurare.