Conciliere directă prealabilă. Condiţii


Potrivit art. 720 ind. 1 alin. 1 din Codul de procedură civilă, în procesele şi cererile în materie comercială evaluabile în bani, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, reclamantul va încerca soluţionarea litigiului prin conciliere directă cu cealaltă parte.

Alin. 3 al aceluiaşi articol prevede că data convocării pentru conciliere nu se va fixa mai devreme de 15 zile de la data primirii actelor comunicate potrivit alin. 2.

(Decizia nr. 296 din 27 februarie 2002 – Secţia a V-a comercială)
Prin cererea înregistrată sub nr. 6787/2001, pe rolul Tribunalului Bucureşti-Secţia comercială, reclamanta S.C. “F.” S.R.L. i-a chemat în judecată pe pârâţii C.M. şi C.C., solicitând obligarea acestora la plata unei sume de bani şi dobânda legală, cu cheltuieli de judecată.

Prin Sentinţa civilă nr. 8181 din 26.10.2001, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială, a fost admisă excepţia prematurităţii şi, în consecinţă, acţiunea a fost respinsă, ca fiind prematur introdusă.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că reclamanta a ignorat dispoziţiile legale prevăzute de art. 7201 din Codul de procedură civilă, întocmind o notificare fără a indica locul şi data unde va avea loc concilierea.

împotriva Sentinţei civile nr. 8181 din 26.10.2001, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială, a declarat recurs S.C. “F.” S.R.L., care arată că eventualele lacune din convocarea intimatei-pârâte au fost acoperite prin răspunsul acesteia total negativ.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine că recursul este nefondat pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 7201 alin. 1 din Codul de procedură civilă, “în procesele şi cererile în materie comercială evaluabile în bani, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, reclamantul va încerca soluţionarea litigiului prin conciliere directă cu cealaltă parte.”

Din înscrisul depus de către recurenta-reclamantă nu rezultă data convocării pentru conciliere.

Răspunsul intimaţilor-pârâţi la notificarea recurentei-reclamante nu poate fi interpretat ca un răspuns la convocare în temeiul dispoziţiilor art. 7201 alin. 4 din Codul de procedură civilă, deoarece, aşa cum s-a arătat, înscrisul depus de recurenta-reclamantă nu cuprinde locul şi data unde va avea loc concilierea.

Având în vedere considerentele arătate, Curtea, în baza dispoziţiilor art. 312 din Codul de procedură civilă, a respins recursul, ca nefondat, instanţa de fond făcând o corectă aplicare a dispoziţiilor legale în funcţie de situaţia de fapt existentă.