Condiţiile în care se poate constata perimarea unei cereri de chemare în jude cată, al cărui curs a fost întrerupt, ca urmare a suspendării judecăţii pe temeiul dispoziţiilor art. 244 alin.1 pct.2 din Codul de procedură civilă Acte ale autorităţilor publi


Temei de drept: art. 244 alin. 1 pct. 2 C.pr.civ.

Odată constatat faptul că judecata acţiunii având ca obiect angajarea răspunderii directorilor unei cu capital integral de stat, depinde de soluţia ce urmează a se adopta în cauza penală începută împotriva persoanei căreia i-a fost încredinţată conducerea şi administrarea respectivei societăţi, instanţa nu mai poate reveni asupra hotărârii de suspendare a judecăţii, chiar dacă cercetările penale durează de mai mult timp.

Suspendarea judecăţii, pe temeiul art.244 alin.1 pct.2 C.pr.civ., are ca efect, printre altele, şi suspendarea cursului perimării.

Modificarea componenţei completului de judecată nu îndreptăţeşte pe judecătorul care a verificat dacă mai subzistă motivul suspendării să facă aprecieri critice cu privire la temeinicia şi legalitatea hotărârii de suspendare a judecăţii şi cu privire la activitatea organelor de urmărire penală, atâta timp cât hotărârea de suspendare a rămas irevocabilă prin nerecurare şi cât timp orice hotărâre se dă în numele autorităţii judecătoreşti şi nu în numele personal al judecătorului fondului.

Decizia nr. 1035/CA/24.11.2011