Condiţiile în care se poate solicita desfiinţarea sau modificarea unui act administrativ fiscal (decizie de impunere) de către emitentul actului Acte ale autorităţilor publice


Temei de drept: O.G. nr. 92/2003

Desfiinţarea sau modificarea unui act administrativ fiscal (decizie de impunere) se poate obţine de către organul fiscal care a emis respectivul act de autoritate, numai pe calea prevăzută de art. 90 din Codul de procedură fiscală, fără a avea deschisă calea prevăzută de art. 1 alin. 6 din Legea nr. 554/2004, dat fiind caracterul special şi derogatoriu al normelor ce guvernează raporturile juridice fiscale.

Decizia nr. 877/CA/14.11.2011