Consecinţele asupra deductibilităţii TVA în cazul în care nu s-a mai finalizat tranzacţia pentru care s-a acordat iniţial deducerea TVA, în baza facturii reprezentând avans Taxa pe valoare adăugată


Potrivit art. 145 din Legea nr.571/2003 persoanele impozabile au dreptul să deducă TVA aferentă achiziţiilor, dacă acestea sunt utilizate în folosul operaţiunilor taxabile. Rezultă din aceste prevederi legale că deducerea TVA aferentă avansului achitat în vederea efectuării lucrărilor de construcţii este condiţionată de finalizarea obiectivului de investiţii care să ducă la realizarea de operaţiuni taxabile. În caz contrar, nu se poate vorbi de „o achiziţie” care să poate fi utilizată în vederea operaţiunilor taxabile. Or, chiar dacă contratul nu este reziliat, din probele dosarului rezultă cu certitudine imposibilitatea executării contractului iniţial şi că avansul a fost achitat pentru o investiţie care nu mai poate fi realizată, astfel că reclamanta nu poate beneficia de drept de deducere pentru o achiziţie care, în fapt, nu a mai avut loc.

Decizia nr. 530 din 6 iunie 2011