Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut de art. 317 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă. Admisibilitate


Potrivit dispoziţiilor art. 317 alin. 1 din Codul de procedură civilă, hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestaţie în anulare când procedura de chemare a părţii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinită potrivit cu cerinţele legii, numai dacă acest motiv nu a putut fi invocat pe calea apelului sau recursului.

Este nefondată contestaţia în anulare împotriva deciziei pronunţate în recurs, în situaţia în care contestatoarea invocă lipsa de procedură cu intimata la judecata în fond a pricinii.

(Decizia nr. 471 din 26 martie 2002 – Secţia a V-a comercială)

Prin Decizia civilă nr. 340 din 03.10.2001 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a V-a comercială, a fost respins, ca nefondat, recursul declarat de S.C. “O.” S.R.L. împotriva Sentinţei civile nr. 244 din 11.05.2001 a Tribunalului Ialomiţa, în contradictoriu cu intimata-debitoare S.C. “A.” S.A. şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Ialomiţa.

împotriva acestei decizii a formulat contestaţie în anulare S.C. “O.” S.R.L., criticând-o pentru următoarele motive:

Procedura de citare cu Camera de Comerţ, industrie şi Agricultură Ialomiţa nu a fost îndeplinită legal, în cauză fiind citată Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi.

Contestaţia în anulare este întemeiată pe dispoziţiile art. 317 şi art. 318 din Codul de procedură civilă.

Contestaţia în anulare este nefondată.

Procedura de citare a contestatoarei a fost legal îndeplinită.

în ceea ce priveşte citarea Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Ialomiţa, câtă vreme aceasta nu a formulat recurs împotriva sentinţei atacate, creditoarea nu poate invoca lipsa de procedură cu aceasta în cadrul contestaţiei în anulare.

Prin motivele contestaţiei în anulare, practic, creditoarea reia motivele de recurs pe care Curtea le-a analizat şi le-a motivat prin Decizia civilă nr. 340 din 03.10.2001.

Contestaţia debitoarei S.C. “A.” S.A. nu este tardivă, astfel cum în mod corect a reţinut instanţa de fond, faţă de comunicarea din dosarul de fond.

Celelalte critici, aduse practic sentinţei de fond, şi nu deciziei pronunţate în recurs, au fost analizate de către Curte.

în cauză nu sunt întrunite cerinţele art. 317 şi art. 318 din Codul de procedură civilă, nici în ceea ce priveşte procedura de citare şi nici în ceea ce priveşte faptul că instanţa, respingând recursul, a omis din greşeală să cerceteze vreunul din motivele de modificare sau casare.

Pe cale de consecinţă, contestaţia în anulare a fost respinsă, ca nefondată.