Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut de art. 318 teza I din Codul de procedură civilă. Condiţii


Motivul prevăzut de art. 318 teza I din are în vedere erori materiale evidente în legătură cu aspectele formale ale judecării recursului, cum ar fi: respingerea greşită a unui recurs ca tardiv, anularea greşită ca netimbrat sau altele asemănătoare, pentru verificarea cărora nu este necesară reexaminarea fondului sau reaprecierea probelor.

Fiind un text de excepţie, noţiunea de greşeală materială nu trebuie interpretată extensiv şi, deci, pe această cale nu pot fi valorificate erori supuse dispoziţiilor art. 281 din Codul de procedură civilă sau greşeli de judecată.

(Decizia nr. 1099 din 30 septembrie 2002 – Secţia a V-a comercială)

Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti sub nr. 729 din 9.04.2002, S.C. “A.” S.R.L. a formulat contestaţie în anulare împotriva Deciziei civile nr. 280 din 18.02.2002, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia comercială în Dosarul nr. 2520/2001, prin care a fost admis recursul formulat de recurenta S.C. “M.” S.R.L. împotriva Sentinţei civile nr. 6463 din 18.09.2001, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială.

Contestatoarea a susţinut că decizia instanţei de recurs este rezultatul unei greşeli materiale şi a invocat dispoziţiile art. 318 teza I din Codul de procedură civilă, faţă de împrejurarea că în dispozitivul hotărârii instanţa modifică suma reprezentând cheltuieli de judecată şi o diminuează.

Contestatoarea a mai învederat că obligarea intimatei la plata sumei de 20.000.000 lei, şi nu la 61.960.571 lei este tot rezultatul unei greşeli materiale, în condiţiile în care instanţa a respins al doilea capăt de recurs.

Intimata a depus la dosar întâmpinare şi a solicitat respingerea contestaţiei în anulare, deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 318 din Codul de procedură civilă.

Curtea, analizând actele dosarului prin prisma motivelor invocate, va respinge ca nefondată contestaţia în anulare, pentru următoarele considerente:

Motivul prevăzut de art. 318 teza I din Codul de procedură civilă are în vedere erori materiale evidente în legătură cu aspectele formale ale judecării recursului, cum ar fi: respingerea greşită a unui recurs ca tardiv, anularea greşită ca netimbrat sau ca făcut de un mandatar fără calitate şi altele asemănătoare, pentru verificarea cărora nu este necesară reexaminarea fondului sau reaprecierea probelor.

Fiind vorba de un text de excepţie, noţiunea de greşeală materială nu trebuie interpretată extensiv şi, deci, pe această cale nu pot fi valorificate erori supuse dispoziţiilor art. 281 din Codul de procedură civilă sau greşeli de judecată.