Contestatie la executare admisa art.712 Cod Pr Civ, Decretul Lege nr. 167/1958


In fapt, contestatorul debitor RA, in contradictoriu cu intimata Intrum Justitia Debt Finance AG a solicitat anularea executarii silite si a tuturor actelor de executare silita emise in dos. executional nr. 1532/2012 , ca urmare a constatarii perimarii executarii silite si a prescriptiei dreptului de a mai obtine executarea silita. De asemenea, a solicitat intoarcerea executarii silite.

In sustinerea contestatiei la executare, contestatorul debitor a aratat urmatoarele:

Intre contestator si Raiffeisen Bank  a fost incheiat contractul de credit nr. nr.47034466/31.07.2009 in vederea emiterii unui card de credit cu o limita de 4.550 lei.  Din motive financiare de la acea vreme, contestatorul nu a achitat nicio rata aferenta imprumutului.

La data de 21.03.2023 se emite adresa de infiintare a popririi pana la concurenta sumei de 4.811,31 lei reprezentand debit si 202,04 lei cheltuieli de executare, care s ecomunica angajatorului in data de 27.03.2023.

Odata cu adresa de infiintare a popririi din data de 21.03.2023, s-au comunicat pentru prima data actele de executare silita in dos executional constituit in 2012.

Incuviintarea executarii silite a  Judecatoriei Sector 4 dateaza din 17.07.2012, dupa cum reiese din adresa de infiintare a popririi.

In baza art. Art. 697(1) :”În cazul în care creditorul, din culpa sa, a lăsat să treacă 6 luni fără să îndeplinească un act sau demers necesar executării silite, ce i-a fost solicitat, în scris, de către executorul judecătoresc, executarea se perima de drept”.

Dosarul de executare silita apare inregistrat in 2012, incuviintarea executarii .silite dateaza din 17.07.2012, iar primele acte de executare silita sunt emise in data de 21.03.2023 sunt comunicate in data de 27.03.2023, intr-un termen ce ne indreptateste sa invocam intervenirea perimarii.

În baza art. 706 NCPC, ținând cont de faptul că procedurile de executare silită au fost demarate în anul 2012, dreptul de a cere executarea silită s-a prescris întrucât au trecut mai mult de 3 ani  de la data la care  creditoarei i s-a nascut acest drept.

Data la care s-a născut dreptul de a cere executarea silită este data la care debitorul  contestator nu a mai achitat ratele aferente contractului de imprumut, respectiv,31.07.2009.

Cererea de incuviintare a executarii silite a intrerupt termenul de prescriptie, dupa care a inceput sa curga un nou termen de prescriptie- in cadrul executarii silite- , care s-a implinit 17.08.2015- calculat de la data emiterii ultimului act de executare silita ( pv ul de cheltuieli de executare)

Astfel, este pretinsa creanta ce izvoraste dintr-un imprumut eliberat si consumat in 31.07.2009, care devine exigibil la 3 luni de la neplata acestuia ( conform normelor bacare) prin neplata ratelor lunare si se executa silit in data de 17.07.2012, dupa care executorul infiinteaa poprirea in data de 21.03.2023,  fara ca intre aceste intervale de timp sa mai intervina vreo cauza care sa intrerupa cursul prescriptiei.

In cercetarea implinirii termenului de prescriptie se impune a se tine cont de faptul ca in cauza avem in discutie un contract vechi, creanta nerecuperata pentru credite neperformate, unde inca este aplicabil (pentru contractele semnate inainte de 2011), Decretul Lege 167/1958, astel asa cum el arata posibilitatea invocarii prescriptiei.

ART. 1 Dreptul la actiune, avind un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in termenul stabilit in lege.Odata cu stingerea dreptului la actiune privind un drept principal se stinge si dreptul la actiune privind accesorii.Orice clauza care se abate de la reglementarea legala a prescriptiei este nula.

 ART. 2 Nulitatea unui act juridic poate fi invocata oricind, fie pe cale de actiune, fie pe cale de exceptie.

ART. 3 Termenul prescriptiei este de 3 ani, iar in raporturile dintre organizatiile socialiste, de 18 luni.

Fata de aceasta, se constata prescriptia dreptului material la actiune al creditoarei ( Art. 6 din Decretul nr. 167/1958: ”Dreptul de a cere executarea silita in temeiul oricarui titlu executoriu se prescrie prin implinirea unui termen de 3 ani )

Prin sentinta civila nr. 6438/2023 instanta admite contestatia la executare formulata de contestatorul debitor, dispunand anularea adreselor de poprire emise in dosarul executional.