Contestatie la executare admisa prin constatarea implinirii termenului de prescriptie al dreptului de a mai executa silit creanta


In fapt, prin contestatia la executare formulata, reclamantul FC in contradictoriu cu intimata Investcapital LTD solicita constatarea implinirii prescriptiei executarii silite, cu consecinta anularii actelor de executare prezente si viitoare, anularea executarii silite insesi.

In motivarea cererii contestatorul a solicitat sa se constate ca titlul executoriu, respectiv, contractul de credit, fiind acordat pe o perioada de 120 luni a ajuns la scadenta in data de 03.04.2018, iar executarea silita a demarat in data de 18.03.2021, astfel ca termenul general de prescriptie este implinit de cel putin un an.

Analizand ansamblul materialului probator administrat in cauza, prin raportare la dispozitiile legale incidente si sustinerile partilor, prin sentinta civila nr. 1826/2022 instanta admite contestatia la executare formulata de catre reclamantul FC , constata prescrisa executarea silita si anuleaza actele de executare silita, precum si executarea silita insesi.