Contestatie la executare


Intre contestatoare si ING  a fot incheiat contractul de credit nr. 1679847/02.04.2014.

Creditul a fost acordat pentru o perioada de 60 luni ( 5 ani) cu scadenta la data de 02.04.2019. La data de 01.09.2022 executorul judecatoresc emite actele de executare silita, pe care le comunica in data de 05.09.2022. Situatia de fapt descrisa a creat cadrul prielnic in a formula contestatie la executare, in baza careia s-a invocat :Constatarea împlinirii termenului de prescripție a executării silite, ce face obiectul dosarului  executional  nr.1236/2022, aflat pe rolul Biroului Executorului Judecatoresc Guli Constantin.

În baza art. 706 NCPC, ținând cont de faptul că procedurile de executare silită au fost demarate în anul 2022, dreptul de a cere executarea silită s-a prescris, întrucât au trecut mai mult de 3 ani  de la data la care  creditoarei i s-a nascut acest drept. Data la care s-a născut dreptul de a cere executarea silită este data la care debitoarea contstatoare nu a mai achitat ratele aferente contractului de imprumut, respectiv, data la care contractul de credit a ajuns la scadenta, in cazul de fata fiind aplicabila  nasterea dreptului de a executa silit creanta de la data impliirii termenului de rambursare, respectiv, 02.04.2019.

Tehnic aplicand  regula calcularii termenului de prescriptie extinctiva, este necesar a ne raporta la datele de referinta ale nasterii raporturilor juridice dintre subsemnata si  Banca.

Astfel, este pretinsa creanta ce izvoraste dintr-un imprumut eliberat si consumat in 02.04.2014, care devine scadent in data de 02.04.2019 si pentru care s-a inceput procedura executarii silite in data de 01.08.2022 ( data inregistrarii cererii de executare silita la biroul executoriului judecatoresc) , fara ca intre aceste intervale de timp – intre data scadentei creditului si data demaratarii pocedurii executarii silite sa intervina vreo cauza care sa intrerupa cursul prescriptiei.

De asemenea, in ceea ce privește creanta subsemnatei, niciuna dintre condițiile de suspendare sau întrerupere a cursului prescripției  nu se aplică, in conditiile prevazute de dispozitiile art.708, respectiv, 709 NCPC.  Subsemnata, nu mi-am sustras veniturile şi bunurile de la urmărire, nu am îndeplinit, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, niciun  act voluntar de executare a obligaţiei prevăzută în titlul executoriu.

Totodata, nici condiția de repunere în termen  nu se aplică ( art.710 NCPC), întrucât creditorul nu a fost împiedicat să ceară executarea silita inauntrul termenului de prescriptie.

Ca o consecinta a implinirii termenului de prescriptie, conform dispozitiilor art. 707,alin.2 CPC, prescriptia stinge dreptul de a obtine executarea silita si orice tiltu executoriu isi pierde puterea executorie.

Prin sentinta civila nr.  5609/2022  ramasa defintiva, Judecatoria Girugiu admite contestaţia la executare formulată de contestator C. S. în contradictoriu cu intimat INVESTCAPITAL LTD PRIN KRUK ROMANIA. Anulează toate actele de executare silită întreprinse faţă de contestator în dosarul de executare nr. 1237/2022 aflat pe rolul BEJ Guli Constantin. Dispune întoarcerea tuturor sumelor de bani ce au fost retinute prin poprire. Admite cererea contestatorului de acordarea a cheltuielilor de judecată.