Contract de asigurare. Plata daunelor produse prin accident


Prin decizia comercială nr. 1234/2.12.2003 a Curţii de Apel laşi, s-a admis recursul declarat de reclamanta S.C. „H.I.” S.R.L. Iaşi împotriva sentinţei civile nr. 1256/E/30.05.2003 a Tribunalului Iaşi, pe care a modificat-o în parte, în sensul că s-a admis în parte acţiunea reclamantei S.C. „H.I.” S.R.L. Iaşi, în contradictoriu cu pârâta S.C. „A.” S.A. Piteşti şi a fost obligată pârâta să-i plătească reclamantei suma de 24.170,61 Euro, menţinând restul dispoziţiilor sentinţei. A mai fost obligată pârâta să-i plătească reclamantei suma de 90.000.000 lei cheltuieli de judecată, în limita admiterii acţiunii.

S-a reţinut că la data de 24.04.2002, autotractorul IVECO Iaşi 218 al S.C. „H.I.” S.R.L. Iaşi, în baza contractului de leasing A.I., a fost accidentat în Italia, din vina unui conducător auto german, care conducea un camion înmatriculat în Germania. Vinovăţia şi-a recunoscut-o acesta prin semnarea unei constatări amiabile şi predarea actelor reclamantei (cartea verde, certificatul de înmatriculare şi permisul de conducere).

Autovehiculul IVECO era asigurat contractual la S.C., A” S.A. CASCO, pe timp de un an, începând cu data de 12.03.2002. După accident, a fost anunţată pârâta S.C. „A.” S.A., la două ore, respectând obligaţiile ce rezultă din contractul de asigurare, comunicându-i asigurătorului documentele. Autotractorul a intrat imediat în reparaţie la două societăţi italiene, valoarea acestora ridicându-se la 25.801 Euro.

La solicitarea achitării contravalorii reparaţiilor, asigurătorul a ignorat obligaţiile asumate prin contract, achitând cu mare întârziere reparaţiile faţă de termenul scadent (29.07.2002).

Pe tot acest interval, autovehiculul a fost imobilizat, producând pierderi reclamantei şi penalităţi de locaţie către societăţile reparatoare în sumă totală de 24.170,61 Euro, reprezentând: 976,78 Euro contravaloarea unui alt cap de tractor pentru preluarea semiremorcii încărcate cu marfa în vederea limitării prejudiciului beneficiarului pentru neprimirea la timp a mărfii; 1500 Euro penalităţi de întârziere pentru neexecutarea în termen a contractului de transport; 1194,98 Euro contravaloarea deplasării unei delegaţii a firmei reclamante în Italia pentru constatarea accidentului; 1214,25 Euro contravaloarea deplasării unei delegaţii a reclamantei pentru recepţia reparaţiei şi aducerea în România a autocamionului IS.218; 15.185,50 Euro contravaloarea beneficiului nerealizat de reclamantă, ca urmare a neutilizării autotractorului în perioada 16.06.2002-8.08.2002; 4099,10 euro contravaloarea locaţiei pentru perioada 29.05.2002-29.07.2002.

Conform poliţei de asigurare, pârâta trebuie să răspundă pentru prejudiciile produse reclamantei, fiind în culpă faţă de reclamantă pentru că aceasta a depăşit termenul de livrare a mărfii transportate. Toate sumele se justifică pe deplin conform documentelor depuse la dosar, pârâta trebuie să le suporte în baza contractului, având în vedere că reclamanta a înştiinţat la timp organele abilitate pentru a lua măsurile ce se impun potrivit acestuia.

Prejudiciul produs reclamantei prin toate componentele arătate este real, între culpa asigurătorului pârât şi prejudiciu existând raport de cauzalitate direct, instanţa de fond a dat o interpretare greşită fenomenului juridic supus judecăţii deplasând răspunderea pârâtei S.C. „A.” către alţi factori. Cheltuielile indirecte derivă din contractul de asigurare, din neres-pectarea clauzelor de către pârâtă, conducând la producerea prejudiciilor componente cum s-a arătat mai sus.

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 1234 din 2 decembrie 2003