Contract de concesiune servicii de asistenţă veterinară încheiat pe perioada derulări procedurilor prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu ofertantul declarat necâştigător. Consecinţe Acte ale autorităţilor publice


Temei de drept: O.U.G. nr. 34/2006

Contracte de achiziţii publice

Actul adiţional la contractul de concesiune privind serviciile sanitar-veterinare, perfectat de ofertanta declarată necâştigătoare, pe durata soluţionării contestaţiei depuse de aceasta împotriva rezultatului procedurii de licitaţie, a fost întemeiat pe prevederile contractului de concesiune pe care contestatoarea îl avea în derulare cu autoritatea contractantă, aceste prevederi răspunzând dezideratului de a continuităţii serviciilor sanitar-veterinare în intervalul cuprins între data expirării unui contract de concesiune şi cea a intrării în vigoare a unui nou contract.

În atari condiţii, reclamanta câştigătoare a licitaţiei nu a suferit vreun prejudiciu decurgând din neperfectarea unui contract de concesiune pentru acest interval, în care calitatea sa de câştigătoare a licitaţiei nu era încă irevocabilă, în mod legal autoritatea contractantă plătind serviciile efectiv prestate către titulara actului adiţional la vechiul contract de concesiune.

Decizia nr. 751/10.10.2011