Contract de transport feroviar de mărfuri. Reclamaţie administrativă. Prescripţie extinctivă. Suspendare. Termen


Potrivit art. 92.6 din Regulamentul de transport pe căile ferate din România, reclamaţia administrativă suspendă prescripţia până la rezolvarea reclamaţiei, dar nu mai mult de 3 luni de la data înregistrării reclamaţiei.

(Decizia nr. 1814 din 13 decembrie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)
Prin Sentinţa civilă din 29.03.2002 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a Vl-a comercială, s-a respins excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, invocată de pârâta S.N.T.F.M. – C.F.R. Marfă S.A., şi s-a admis acţiunea formulată de reclamanta S.N.P. S.A. împotriva pârâţilor S.N.T.F.M. – C.F.R. Marfă S.A. şi S.C. “X” S.A., care au fost obligate, în solidar, la plata sumei de 706.860 lei cu titlu de despăgubiri şi 70.686 lei cheltuieli de judecată.

Pentru a hotărî astfel, s-a reţinut că excepţia prescripţiei dreptului la acţiune este neîntemeiată, întrucât, potrivit dispoziţiilor art. 92.6 din Regulamentul de transport pe căile ferate din România, reclamaţia administrativă suspendă prescripţia până la rezolvarea ei, dar nu mai mult de 3 luni de la data înregistrării reclamaţiei.

Reclamaţia a fost rezolvată peste termenul de 3 luni, dar cu plicul de expediţie s-a dovedit că reclamanta a depus acţiunea înăuntrul termenului de prescripţie.

Curtea de Apel a respins recursul, ca nefondat.

S-a reţinut că, în mod corect, în raport de data sesizării instanţei de fond, dovadă efectuată cu plicul de expediţie, s-a respectat termenul de prescripţie, chiar dacă reclamaţia a fost rezolvată peste termenul de 3 luni.