CREANŢĂ CERTĂ- SOMAŢIE DE PLATĂ Plăţi


În esenţă, s-a reţinut că existenţa creanţei nu este certă, deoarece nu există un contract şi nici un alt înscris însuşit de ambele părţi, prin semnătură ori în alt mod admis de lege, care să ateste drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.