Credit bancar. încetare de plăţi. Răspunderea administratorului


Dacă societatea cu răspundere limitată care a beneficiat de un credit bancar se află în situaţia încetării de plăţi, răspunderea administratorului pentru acest credit poate fi angajată, la cererea societăţii bancare, numai în condiţiile prevăzute de art. 123 din Legea nr. 64/1995, nu şi în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 referitoare la răspunderea administratorului faţă de societate sau art. 1540 C. civ. referitoare la răspunderea mandatarului faţă de mandant.

(Secţia comercială, decizia nr. 7663 din 14 decembrie 2001)
Tribunalul Timiş, prin sentinţa civilă nr. 641 din

9 mai 2000 a respins acţiunea B. R. D. – Sucursala Baia Mare împotriva pârâtei C. M., reţinând că deşi au fost invocate prevederile art. 1540 C. civ. şi cele ale Legii nr. 31/1990, nu sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru a se constata răspunderea administratorului pentru falimentul societăţii, nefiind dovedit nici unul din cazurile prevăzute de Legea nr. 64/1995 în acest sens.

Apelul declarat de reclamantă a fost respins de Curtea de Apel Timişoara, prin decizia nr. 909 din

28 septembrie 2002.

Reclamanta a declarat recurs, susţinând că instanţele nu au reţinut că pârâta C. M. în calitate de administrator răspunde faţă de societate pentru nerespectarea obligaţiilor ce i-au revenit în baza mandatului, deşi au fost invocate dispoziţiile art. 1539 din Codul civil şi art. 124 din Legea nr. 64/1995 şi Legea nr. 31/1990.

Recursul este nefondat.

în mod greşit a susţinut creditoarea că împrumutul a fost garantat cu bunurile pârâtei, persoană fizică.

Din contractul de credit rezultă că împrumutatul este de fapt S. C. „N. M. U.” S. R. L. care a aplicat ştampila societăţii pe contract şi care a semnat prin administrator.
Ca atare, singura care putea fi urmărită era societatea, iar nu pârâta, persoană fizică, cum greşit a înţeles creditoarea prin declararea litigiului de faţă.

Prin urmare, în mod corect au reţinut instanţa de fond şi cea de apel că în speţă nu s-a demonstrat nici unul din cazurile de răspundere pentru faliment prevăzute de Legea nr. 64/1995, în lipsa cărora nu se poate constata răspunderea administratorului pentru societate.

Nu poate fi reţinută nici răspunderea administratorului în baza Legii nr. 31/1990, acţiunea nefiind introdusă de lichidator, ci de creditorul însuşi, iar în ceea ce priveşte invocarea de către recurentă a art. 1540 C. civ., nici acest text de lege nu este incident în cauză, el referindu-se strict la răspunderea mandatarului faţă de mandant; or, între părţile din litigiu nu s-au stabilit asemenea raporturi.

Ca atare, în mod corect a fost respinsă acţiunea prin care se cerea să se stabilească răspunderea administratorului pentru societate, pentru nerespectarea obligaţiilor ce i-au revenit în baza mandatului încredinţat în temeiul Legii nr. 64/1995 si a Legii nr. 31/1990, şi pe cale de consecinţă recursul reclamantei a fost respins.