Deschiderea procedurii insolvenţei. Renunţare la judecată. Faliment


S-a mai luat act de renuntarea la judecata contestatiei formulate de debitoarea SC N. C. SRL în contradictoriu cu intervenienta SC P.C. SRL . fiind respinsa contestatia la insolventa formulata de debitoarea SC N. SRL în contradictoriu cu creditoarea SC C. SA . – societate în insolventa, prin lichidator judiciar A. G. si admisa cererea formulata de creditoarea SC C.SA prin lichidator judiciar A. G. pentru deschiderea procedurii prevazute de fata de debitoarea SC N. C. SRL fiind deschisa procedura generala a insolventei fata de debitoare.

Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut ca debitoarea nu a respectat termenele de plata a datoriilor sale fata de creditoare, desi avea o datorie de peste 10.000 lei iar platile au încetat cu mai mult de 30 de zile anterior formularii prezentei actiuni.

Desi prin contestatie, debitoarea mentioneaza faptul ca încaseaza diferite sume si face plati importante, dovedind acest aspect, judecatorul sindic constata ca, potrivit disp. art. 3, alin. 1, lit. A din Legea nr. 85/2006 „insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci când debitorul, dupa 30 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori”.

Astfel cum se poate observa, legiuitorul a prevazut ca suficienta dovedirea neplatii datoriei de catre debitor la 30 de zile de la scadenta fata de un singur creditor, astfel încât, judecatorul sindic constata ca acesta, cu mai mult de 30 de zile de la data scadentei nu a achitat creditorului SC Cimvest SA datoria de 18.102,19 lei, conditie îndeplinita la data formularii cererii de deschidere a procedurii insolventei fata de aceasta debitoare.

Pentru a fi îndeplinite conditiile deschiderii procedurii de insolventa, judecatorul sindic constata ca, în mod cumulativ, trebuiesc îndeplinite si conditiile privind calificarea creantei.

Astfel, judecatorul sindic constata ca, potrivit înscrisului de la fila 5 dosar, debitoarea recunoaste datoria creditoarei sale si îi solicita esalonarea platii, fiind deci îndeplinita conditia prev. la art. 3, punctul 6 din Legea nr. 85/2006, creanta fiind certa, lichida, exigibila, anterioara cu mai mult de 30 de zile fata de momentul formularii cererii.

De asemenea, judecatorul sindic constata ca, la data formularii cererii, era îndeplinita conditia prevazuta de art. 3, punctul 12 din legea insolventei, în sensul ca creanta era de peste 10.000 lei, cât era valoarea-prag anterior modificarii legii insolventei.

Este adevarat ca, ulterior formularii cererii debitoarea a mai achitat creditoarei sale diferite sume de bani si anume: suma de 4000 lei la data de 29.06.2009, suma de 4200 lei la data de 21.09.2009, suma de 1850 lei la data de 16.11.2009.

Judecatorul sindic mai constata ca creditoarea si-a precizat cererea prin marirea câtimii obiectului cererii cu suma de 1868,11 lei reprezentând dobânda legala, potrivit cu OG nr. 9/2000, depunând la dosar calculul acestei dobânzi.

Debitoarea a contestat doar temeiul de drept si nedovedirea cursului de referinta a BNR, nu si modalitatea de calcul, astfel ca, în baza disp. art. 1081 si urm. si având în vedere ca debitoarea nu a dovedit contrariul, potrivit art. 1169 cod civil, judecatorul sindic va încuviinta precizarea de actiune.

Având în vedere cele de mai sus, precum si faptul ca, la data formularii cererii trebuiesc întrunite cumulativ conditiile cerute de legea nr. 85/2006 pentru deschiderea unei proceduri de insolventa, nu la data solutionarii cererii, judecatorul sindic va respinge contestatia debitoarei la cererea formulata de SC C. SA Arad prin lichidator judiciar A. G.

Având în vedere ca celelalte creditoare au renuntat la judecata, judecatorul sindic constata ca ramase fara obiect contestatiile formulate de debitoare fata de cererile formulate de SC V. P. si SC P C SRL, urmând sa o respinga.

Fata de considerentele de mai sus, judecatorul sindic a constatat ca debitoarea se afla în stare de insolventa conf. art. 3, alin. 1, punctul 1, lit. a) din Legea nr. 85/2006, iar datoria fata de creditoarea SC C SA Arad prin lichidator judiciar A. G. Arad este certa, lichida, exigibila, mai vechi de 30 de zile si în cuantum superior creantei minime de 10.000 lei impusa de legea nr. 85/2006, art. 3, punctul 12, la data formularii cererii.

Vazând disp. art. 3, pct.1, lit.a), punctele 6 si 12, art. 31 din Legea nr. 85/2006, precum si îndeplinirea tuturor conditiilor legale impuse de lege privind creanta,

Judecatorul sindic, vazând solicitarea creditoarei SC C. SA prin administrator judiciar A. G. cu privire la numirea în prezenta cauza a practicianului în insolventa E., a admis cererea, a deschis procedura generala a insolventei si a numit administratorul judiciar.

Prin Decizia civila nr.343/15.03..2009, a Curtii de Apel Timisoara a fost admis recursul formulat de debitoarea SC N. C. SRL împotriva sentintei comerciale nr. 3639 din 23.11.2009, pronuntata de Tribunalul Arad în dosar nr. 1460/108/2009, fiind modificata sentinta recurata si respinsa cererea formulata de creditoarea SC C. SA privind declansarea procedurii insolventei.

Pentru a hotarâ astfel, Curtea a retinut ca potrivit art. 3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006 prin creditor îndreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei se întelege creditorul a carui creanta împotriva patrimoniului debitorului este certa, lichida si exigibila de mai mult de 30 de zile, iar conform art. 3 pct. 1 din aceeasi lege insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile, ea fiind prezumata ca vadita atunci când debitorul, dupa 30 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori.

Art. 31 din Legea nr. 85/2006 prevede ca „(1) Orice creditor îndreptatit sa solicite deschiderea procedurii prevazute de prezenta lege împotriva unui debitor prezumat în insolventa poate introduce o cerere introductiva, în care va preciza:

a) cuantumul si temeiul creantei;

b) existenta unei garantii reale, constituite de catre debitor sau instituite potrivit legii;

c) existenta unor masuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului;

d) declaratia privind eventuala intentie de a participa la reorganizarea debitorului, caz în care va trebui sa precizeze, cel putin la nivel de principiu, modalitatea în care întelege sa participe la reorganizare.

(2) Creditorul va anexa documentele justificative ale creantei si ale actelor de constituire de garantii”.

Art. 3 pct. 6 din Legea insolventei nr. 85/2006 defineste notiunea de creditor îndreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei ca fiind creditorul a carui creanta, împotriva patrimoniului debitorului este certa, lichida si exigibila de mai mult de 30 de zile.

Textul acestui articol stabileste asadar conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca creanta detinuta de creditor asupra averii debitorului pentru ca cererea privind deschiderea procedurii insolventei sa poata fi admisa. Creanta trebuie sa fie certa – în sensul existentei sale neîndoielnice si a cuantumului cert, având expunere monetara; lichida si exigibila – asupra careia se pot ridica pretentii, precum si sa se încadreze în valoarea pragului stabilit de art. 3 pct. 12 din Legea insolventei nr. 85/2006, respectiv minim 30.000 lei RON, respectiv 10.000 lei RON înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 277/2009.

Dovada caracterului cert al creantei se poate face atât prin titlu executoriu, cât si prin înscris sub semnatura privata, ori orice alt înscris necontestat de catre debitor, nici în privinta existentei sale, nici în ceea ce priveste cuantumul creantei solicitate în baza acestuia.

Creanta declarata de creditoarea declansatoare SC C. SA nu este certa, lichida si exigibila, pe de o parte, deoarece la fila 4 dosar fond se afla depusa adresa debitoarei catre creditoare, prin care a solicitat esalonarea la plata a sumelor datorate, în mai multe transe pâna la data de 20.06.2009, esalonare pe care debitoarea a respectat-o achitând întreaga suma datorata pâna la data deschiderii procedurii, în timp ce creditoarea a depus cererea de declansare la data de 16.04.2009, iar pe de alta parte, completarea cererii cu dobânzile datorate la aceasta suma nu este însotita de un mod de calcul al dobânzilor, ci doar de un tabel depus la fila 132 din suplimentul dosarului de fond cu istoricul procentelor dobânzii de referinta a B.N.R. pe anii 2008 – 2009.

Totodata, se constata ca debitoarea nu este în insolventa, deoarece platile importante efectuate de aceasta catre diversi creditori si care i-au determinat pe respectivii creditori sa renunte la cererile proprii de declansare a procedurii, respectiv creditoarele SC F. S. SRL, SC V.Prest G.si intervenienta SC P. C. SRL ., dovedesc cu prisosinta faptul ca debitoarea dispune de lichiditati si este solvabila, astfel ca nu se impune eliminarea sa din circuitul comercial.