Citeste şi


Desemnarea lichidatorului judiciar de către judecătorul-sindic. Remuneraţia acestuia. Faliment


Obligaţia instanţei de a avea în vedere cererea depusă de creditorul care a solicitat deschiderea procedurii nu se rezumă doar la desemnarea lichidatorului judiciar a cărui numire este solicitată, ci şi la confirmarea onorariului menţionat în aceeaşi cerere şi care reprezintă oferta lichidatorului depusă la creditorul bugetar.

Prin Încheierea nr. 1452/07.10.2008, pronunţată de Tribunalul Gorj – Secţia Comercială în dosarul nr. 936/95/2008, s-a admis cererea formulată de administratorul judiciar C.C. IPURL pentru deschiderea procedurii simplificate a falimentului debitorului SC L. SRL Tg. Jiu.

În temeiul art. 102 alin. 3, raportat la art. 107 alin. 1 lit. B din Legea 85/2006, s-a dispus începerea procedurii falimentului debitorului SC L. SRL, iar în baza art.107 alin 2 lit. c din Legea privind procedura insolvenţei, a fost confirmat ca lichidator C.C. IPURL, cu o remuneraţie de 800 lei lunar.

Împotriva încheierii a declarat recurs creditoarea DGFP GORJ criticând-o ca netemeinică şi nelegală.

Criticile recurentei DGFP GORJ au vizat modul de stabilire a remuneraţiei lichidatorului desemnat în cauză, invocându-se încălcarea Ordinului MEF nr. 1009/2007, potrivit căruia lichidatorul a fost selectat în funcţie de anumite criterii, printre care şi retribuţia lunară, care a fost de 0 lei.

Recursul creditoarei DGFP GORJ este fondat pentru următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006, la desemnarea lichidatorului, judecătorul-sindic trebuie să ţină seama de toate ofertele de preluare a funcţiei depuse de practicieni, precum şi de cererile în acest sens depuse de creditori şi, după caz, de debitor, dacă cererea introductivă îi aparţine.

Obligaţia instanţei de a avea în vedere cererea depusă de creditorul care a solicitat deschiderea procedurii nu se rezumă doar la desemnarea lichidatorului judiciar a cărui numire este solicitată, ci şi la confirmarea onorariului menţionat în aceeaşi cerere.

Aşa cum rezultă din adresa nr. 22796/21.04.2008, lichidatorul judiciar a fost desemnat de Comisia de selecţie din cadrul DGFP GORJ în urma licitaţiei din data de 18.04.2008, ce a avut în vedere formularul de ofertă depus de către practicianul în , prin care a solicitat un onorariu lunar, exclusiv TVA de 0 lei şi un onorariu de succes de 2,75 % din sumele obţinute prin valorificarea bunurilor, exclusiv TVA.

Cum judecătorul-sindic, a avut în vedere la desemnarea lichidatorului cererea creditorului care a solicitat deschiderea procedurii, acesta trebuia să ţină cont şi de onorariul a cărui confirmare a fost solicitată prin aceeaşi cerere şi care reprezintă oferta lichidatorului depusă la această instituţie.

Astfel, recursul creditoarei DGFP GORJ a fost admis, iar încheierea a fost modificată, în sensul că s-a stabilit pentru lichidator un onorariu de succes de 2,75 % din sumele obţinute din valorificarea bunurilor debitoarei, în loc de onorariul lunar de 800 lei, stabilit prin încheierea recurată.