Dividende. Natura juridică. Dobândă


Potrivit art. 43 din Codul comercial, dreptul de a încasa dividende este un drept de creanţă, iar suma datorată cu titlu de dividende produce dobândă din ziua când devine exigibilă.

(Decizia nr. 1877 din 19 decembrie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin Sentinţa civilă nr. 5594 din 19.04.2002, Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială a admis acţiunea reclamantei A.P.A.P.S. împotriva pârâtei S.C. “I.” S.A., pe care a obligat-o la plata sumei de 172.234.813 lei daune-interese, calculate la nivelul taxei oficiale a scontului a Băncii Naţionale a României, pentru perioada 16 aprilie 1999 – 13 februarie 2001, reţinându-se că dreptul de a încasa dividende este un drept de creanţă.

împotriva acestei sentinţe a formulat recurs pârâta S.C. “I.” S.A., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, în esenţă, pentru motivele prevăzute de art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă.

Curtea de Apel Bucureşti a respins recursul, ca nefondat.

Pentru a pronunţa această decizie, Curtea a reţinut că, în situaţia dedusă judecăţii, datoria, obligaţia de a plăti dividendele, a devenit exigibilă la data aprobării bilanţului al societăţii.

întrucât dreptul de a încasa dividende este un drept de creanţă, potrivit art. 43 din Codul comercial, suma datorată produce dobândă din ziua când devine exigibilă.