Drept procesual civil. Excepţia autorităţii de lucru judecat. Condiţia de „parte” din perspectiva jurisprudenţei CEDO Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


Reclamanţilor nu le poate fi opusă o hotărâre judecătorească dată într-o cauză în care nu şi-au exercitat în nici un fel drepturile ce decurg din calitatea de parte şi în care s-a soluţionat procesul în lipsa lor, a unor părţi care nu au fost regulat citate atât la administrarea probelor, cât şi la dezbaterea fondului, încălcând acestora dreptul la apărare precum şi dreptul la un proces echitabil garantat de art.6 CEDO. A analiza doar formal îndeplinirea condiţiei identităţii de părţi, condiţie ce pare a fi îndeplinită la prima vedere, este de natură, în cauza particulară dedusă judecăţii, faţă de modul în care s-a desfăşurat primul proces, a aduce prejudicii grave şi iremediabile reclamanţilor care altfel ar fi practic lipsiţi de accesul liber la justiţie şi de dreptul la un proces echitabil. În condiţiile în care reclamaţii nu şi-au însuşit prima acţiune, se impune ca în prezentul dosar să fie analizate susţinerile acestora şi ca instanţa să se pronunţe pe fondul cererii acestora, dacă nu există alte excepţii dirimante.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 246 din 14 martie 2011