Dreptul autorităţii deliberative a unităţilor administrativ-teritoriale de a stabili, în mod unilateral, nivelul minim al redevenţei, preţ sub care comisia de negociere a redevenţelor nu poate negocia cu titularii spaţiilor având destinaţia de cabinete me


Temei de drept: Legea nr. 219/1998

Consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale, proprietară a imobilului, nu mai poate fi îngrădit, la împlinirea primilor 5 ani de contract, în exercitarea dreptului de a proceda la recalcularea valorii minime a redevenţei, funcţie de preţul pieţei. Stabilirea, de către instanţă, a unui alt nivel minim, decât cel pe care consiliul local şi l-a însuşit, în considerarea concluziilor cuprinse în raportul de evaluare întocmit de o persoană autorizată, cu care consiliul local se află în raporturi contractuale, echivalează cu o depăşire a limitelor atribuţiilor puterii judecătoreşti, având în vedere că dreptul de proprietate publică este ocrotit de Constituţie, iar obligaţiile ce revin administraţiei locale, în domeniul protecţiei sănătăţii publice, nu pot avea nici o influenţă asupra exerciţiului dreptului de dispoziţie.

Decizia nr. 747/CA/10.10.2011