Excepţie de neconstituţionalitate. Inadmisibilitate. Recuzarea completului de judecată învestit cu soluţionarea recursului. Anularea cererii de recuzare, ca netimbrată. Recurs. Inadmisibilitate


Potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constituţională decide asupra excepţiei de neconstituţionalitate a unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau ordonanţă, de care depinde soluţionarea cauzei.

Potrivit art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă, încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca numai odată cu fondul, or, lato sensu, anularea cererii de recuzare echivalează cu o respingere a cererii.

încheierea prin care s-a anulat cererea de recuzare ca netimbrată, pronunţată în recurs, nu este supusă nici unei căi de atac, conform prevederilor cuprinse în art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă, coroborat cu art. 17 din Codul de procedură civilă, raportat la art. 299 din Codul de procedură civilă.

(Decizia nr. 1579 din 20 noiembrie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin încheierea nr. 30 din 8.01.2002, judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti a respins cererea S.C. “S.” S.R.L. privind modificarea actului constitutiv, ca neîntemeiată.

împotriva acestei încheieri, petenta a declarat recurs, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti şi înaintat la Tribunalul Bucureşti, pentru competentă soluţionare.

La termenul din 23.04.2002, instanţa, învestită cu soluţionarea recursului, a fost recuzată de recurent, iar, prin încheierea de şedinţă din 29.04.2002, completul de judecată, învestit cu soluţionarea cererii de recuzare, a anulat cererea de recuzare ca netimbrată.

împotriva acestei încheieri, S.C. “S.” S.R.L. a declarat recurs, criticând-o, în esenţă, pentru următoarele motive:

în mod greşit s-a dispus anularea ca netimbrată a cererii de recuzare, instanţa necercetând capetele de cerere cu care a fost sesizată şi hotărârea fiind dată cu încălcarea legii.

La termenul din 20.11.2002, recurentul a invocat excepţia de neconstituţionalitate a art. 34 alin. 1 din Codul de procedură civilă, care contravine dispoziţiilor art. 1 pct. 3, art. 21, 24, 35, 47, 50, 51, 128 şi 144 din României.

în subsidiar, la acelaşi termen de judecată, Curtea a pus în discuţie excepţia de inadmisibilitate a formulării recursului.

Asupra excepţiei de neconstituţionalitate:

Recurentul a invocat excepţia de neconstituţionalitate a art. 34 alin. 1 din Codul de procedură civilă, care prevede: “încheierea prin care s-a încuviinţat sau respins abţinerea, ca şi aceea prin care s-a încuviinţat recuzarea, nu este supusă la nici o cale de atac”.

Or, în speţă, cererea de recuzare a fost anulată ca netimbrată, ceea ce echivalează, ca finalitate, cu respingerea acesteia, soluţie ce îşi are fundamentul juridic pe prevederile art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă, faţă de care nu s-a invocat excepţia de neconstituţionalitate.

Potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constituţională decide asupra excepţiei de neconstituţionalitate a unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau ordonanţă, de care depinde soluţionarea cauzei.

Or, în speţă, soluţionarea cauzei nu depinde de dispoziţiile art. 34 alin. 1 din Codul de procedură civilă, aşa cum s-a arătat, şi, în consecinţă, conform art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea va respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate invocată.

în ceea ce priveşte excepţia de inadmisibilitate a declarării recursului, Curtea o va admite pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă, “încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca numai o dată cu fondul”, or, lato sensu, anularea cererii de recuzare echivalează cu respingerea cererii, iar încheierea prin care s-a anulat cererea de recuzare ca netimbrată, pronunţată în calea de atac a recursului, recurs ce este irevocabil, nu este supusă nici unei căi de atac, conform prevederilor cuprinse în art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă, coroborat cu art. 17 din Codul de procedură civilă, raportat la art. 299 din Codul de procedură civilă.

în consecinţă, conform art. 299 din Codul de procedură civilă, recursul la recurs nefiind posibil, Curtea va respinge recursul declarat, ca inadmisibil.