Excludere asociat. Grave neînţelegeri între asociaţi. Dizolvarea societăţii comerciale


Prin sentinţa nr. 137 din 22 mai 2003, Tribunalul Suceava, secţia comercială şi de administrativ, a respins acţiunea formulată de administratorul societăţii comerciale pentru excluderea asociatului M.V., a admis cererea reconvenţională formulată de pârâtul M. V. şi a dispus dizolvarea societăţii comerciale. Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 217 lit. a) din Legea nr. 31/1990, pentru excluderea asociatului M.V., în schimb gravele neînţelegeri sunt de natură să ducă la dizolvarea societăţii.

Recursul declarat de reclamant, care a invocat drept motiv dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, a fost admis prin decizia nr. 631 din 9 octombrie 2003 a Curţii de Apel Suceava, motivat de faptul că din lucrările dosarului rezultă că între cei doi asociaţi D.V. şi M.V. au apărut grave neînţelegeri care se circumscriu în dispoziţiile art. 217 lit. a) din Legea nr. 31/1990, astfel că acţiunea promovată este fondată.

în schimb, dizolvarea societăţii pentru motivul de grave neînţelegeri între asociaţi nu poate fi primit, această cale fiind o soluţie de excepţie, criteriu pe baza căruia se poate alege soluţia optimă, fiind acela la interesului general. Alterarea chiar profundă a relaţiilor dintre asociaţi nu justifică dizolvarea societăţii, în condiţiile în care unul dintre asociaţi deţine o majoritate, care îi permite să administreze societatea, deci societatea ar putea funcţiona, interesul general fiind acela de păstrare şi funcţionare a societăţii comerciale.

Curtea de Apel Suceava, decizia nr. 631 din 9 octombrie 2003