Hotărâre arbitrală. învestire cu formulă executorie. Suspendare. Aplicabilitate


Art. 338 din prevede că dispoziţiile procedurii necontencioase se întregesc cu dispoziţiile procedurii contencioase, în măsura în care nu sunt potrivnice naturii necontencioase a cererii.

Cererea de suspendare în cadrul procedurii învestirii cu formulă a hotărârii arbitrale este admisibilă în temeiul art. 244 pct. 1 din Codul de procedură civilă, în condiţiile în care s-a formulat acţiune în
 anulare, solicitându-se, totodată, şi suspendarea executării hotărârii arbitrale.

(încheierea din 14 martie 2002 – Secţia a V-a comercială)

S.C. “C.” S.R.L. a formulat, în contradictoriu cu S.C. “S.” S.R.L., cerere de învestire cu formulă executorie a Hotărârii arbitrale nr. 19 din 18.01.2002, pronunţată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în Dosarul arbitrai nr. 475/2000.

Intimata S.C. “S.” S.R.L. a solicitat instanţei suspendarea cauzei până ia soluţionarea litigiului ce formează obiectul Dosarului nr. 923/2002 pe rolul Curţii Supreme de Justiţie – Secţia comercială, având ca obiect acţiunea în anulare a hotărârii arbitrale menţionate mai sus.

în motivarea cererii, S.C. “S.” S.R.L., prin apărător, arată că a formulat acţiune în anulare ce formează obiectul Dosarului nr. 923/2002 pe rolul Curţii Supreme de Justiţie.

De asemenea, S.C. “S.” S.R.L., prin apărător, arată că, prin rezoluţia din 11.03.2002, Curtea Supremă de Justiţie a dispus înaintarea Dosarului nr. 416/2002 aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a V-a comercială (prezentul dosar), la care se află ataşat Dosarul nr. 475/2000 al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, cu motivarea că este absolut necesar în vederea soluţionării Dosarului nr. 923/2002, iar dispunerea oricărei alte măsuri procesuale în prezenta cauză are ca efect continuarea cursului soluţionării acesteia, cu imposibilitatea respectării dispoziţiilor instanţei ierarhic superioare, în sensul înaintării dosarului.

în dovedirea cererii au fost depuse înscrisuri în copie, respectiv două certificate de grefă, eliberate de Curtea Supremă de Justiţie – Secţia comercială, din care rezultă că pe rolul acesteia se află Dosarul nr. E/923/2002, având ca obiect acţiunea în anulare formulată de S.C. “S.” S.R.L. şi cererea privind suspendarea executării Hotărârii arbitrale nr. 19 din 18.01.2002, pronunţată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în Dosarul nr. 475/2000.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine că cererea de suspendare formulată de S.C. “S.” S.R.L. este întemeiată pentru următoarele considerente:

Prin rezoluţia din 11.03.2002, Curtea Supremă de Justiţie a dispus înaintarea Dosarului nr. 416/2002 aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a V-a comercială, la care se află ataşat şi Dosarul nr. 475/2000 al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, cu motivarea că acest dosar este absolut necesar în vederea soluţionării Dosarului nr. 923/2002, ce are ca obiect acţiunea în anulare a hotărârii arbitrale.

Din înscrisurile depuse de către S.C. “S.” S.R.L., prin apărător, în şedinţa publică din 13.03.2002, respectiv din certificatele de grefă, rezultă că aceasta a formulat acţiune în anulare împotriva Hotărârii arbitrale nr. 19 din 18.01.2002, pronunţată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, ce formează obiectul Dosarului nr. E/923/2002, solicitând totodată suspendarea executării hotărârii arbitrale.

Faţă de faptul că S.C. “S.” S.R.L. a formulat acţiune în anulare împotriva hotărârii arbitrale solicitând şi suspendarea executării acesteia, iar instanţa supremă a dispus înaintarea Dosarului nr. 416/2002, acesta fiindu-i absolut necesar, Curtea reţine că soluţionarea prezentei cauze atârnă în totalitate de existenţa unui drept ce formează obiectul Dosarului E/923/2002.

De asemenea, Curtea reţine că în literatura de specialitate s-a arătat că “Problema îndeplinirii condiţiilor specifice ale învestirii cu formulă executorie a hotărârii arbitrale se pune din plin numai în cazul în care nu s-a intentat acţiune în anulare.” (S. Zilberstein, V.M. Ciobanu – Tratat de silită, Editura Lumina Lex 2001)

Or, S.C. “S.” S.R.L. a formulat acţiune în anulare împotriva Hotărârii arbitrale nr. 19 din 18.01.2002, pronunţată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, acţiune ce formează obiectul Dosarului nr. E/923/2002 al Curţii Supreme de Justiţie.

Având în vedere considerentele arătate, precum şi faptul că procedura necontencioasă se completează cu procedura contencioasă, Curtea, în baza dispoziţiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, a admis cererea de suspendare formulată de S.C. “S.” S.R.L. şi a dispus suspendarea judecăţii cauzei şi înaintarea dosarului la Curtea Supremă de Justiţie – Secţia comercială.

NOTĂ:

încheierea pronunţată la 14.03.2002 de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a V-a comercială a fost menţinută prin Decizia civilă nr. 2230 din 27.03.2002, pronunţată de Curtea Supremă de Justiţie – Secţia comercială.