Hotărâre arbitrată. Acţiune în anulare admisă


S.C. „F” S.R.L., prin acţiunea în anulare formulată în baza art. 365 alin. 2 Cod procedură civilă, a solicitat desfiinţarea Hotărârii arbitrale pronunţate la data de 25 iunie 2002 în dosarul nr. 158/2002, de către arbitrul unic de pe lângă Arbitrajul Camerei de Comerţ şi Industrie Galaţi, prin care S.C. „F” S.R.L. a fost obligată la plata sumei de 270.000.000 lei contravaloare marfă, 98.772.976 lei dobânda comercială şi 11.914.322 lei cheltuieli de arbitrare.

S-a precizat că S.C. „D.D.” S.A. Galaţi a introdus o cerere de arbitrare la data de 27.05.2002, asupra căreia arbitrul unic s-a pronunţat la data de 25.06.2002, termen de judecată la care au avut loc dezbaterile, societatea pârâtă nefiind prezentă. Arbitrul unic a lipsit pârâta de dreptul său la apărare, întrucât în conţinutul art. 365′ alin. 3 Cod procedură civilă exista posibilitatea de amânare a cauzei şi acordarea unui termen pentru depunerea întâmpinării şi de a propune probele pe care le considera utile stabilirii raporturilor reale existente între părţi, în limitele convenţiei arbitrale referitoare la plata sumei de 98.772.976 lei.
în continuare, s-a arătat că hotărârea nu conţine menţiuni cu privire la locul şi data pronunţării acesteia, aşa cum se menţionează prin dispoziţiile art. 361 lit. a), c), d) şi e) Cod procedură civilă. în hotărâre nu este menţionată convenţia arbitrală în temeiul căreia cauza s-a soluţionat pe calea arbitrajului, aşa cum prevăd dispoziţiile lit. c) din acelaşi text, iar practicaua hotărârii nu conţine susţinerile reclamantei, deşi s-a consemnat prezenţa acesteia la soluţionarea cauzei în fond, încălcându-se astfel dispoziţiile lit. d) din art. 361 Cod procedură civilă. Hotărârea încalcă în totalitate dispoziţiile art. 361 Cod procedură civilă, întrucât nu este motivată în drept şi în fapt, neputându-se verifica temeinicia şi legalitatea soluţiei pronunţate.

Instanţa arbitrală a încălcat dispoziţiile art. 349 Cod procedură civilă, care prevăd că acceptarea însărcinării de arbitru trebuie să fie făcută în scris şi comunicată părţilor în termen de 5 zile de la data primirii propunerii de numire. în speţă, arbitrul unic nu a comunicat părţilor în scris şi nici înlăuntrul termenului de 5 zile, nici cu depăşirea acestui termen, acceptarea numirii. De asemenea, instanţa arbitrală a încălcat dispoziţiile art. 3653 Cod procedură civilă, care prevăd că între data primirii citaţiei şi termenul de dezbatere trebuie să existe un interval de timp de cel puţin 15 zile. Citarea pârâtei s-a efectuat prin adresa nr. 1039/12.06.2002, menţionându-se că termenul de arbitrare este fixat pentru data de 25.06.2002.

într-adevăr, prin Hotărârea nr. 158 din 25.06.2002, arbitrul unic a admis cererea de arbitrare formulată de către S.C. „D.D.” Galaţi S.A., în contradictoriu cu S.C. „F” S.R.L. Galaţi, şi a obligat pârâta la plata sumei de 270.000.000 lei contravaloare marfă nelivrată, a sumei de 98.772.976 lei reprezentând dobânda comercială, cât şi a sumei de 11.914.322 lei cheltuieli de arbitrare.

Hotărârea în discuţie nu este motivată în fapt şi în drept, neputându-se verifica temeinicia şi legalitatea soluţiei pronunţate de către Curtea Arbitrală. în conformitate cu dispoziţiile art. 361 lit. e) Cod procedură civilă, motivarea soluţiei în fapt şi drept era obligatorie, în caz contrar sancţiunea fiind cea a nulităţii absolute. Instanţa arbitrală a încălcat şi dispoziţiile art. 349 şi 358 alin. 3 Cod procedură civilă, referitor la dreptul la apărare al pârâtei.

Art. 364 Cod procedură civilă prevede limitativ situaţiile în care poate fi desfiinţată prin acţiune în anulare hotărârea arbitrală, în speţă fiind aplicabile dispoziţiile de la lit. g). Rezultă că acţiunea în anulare este fondată, în speţă dispunându^se anularea hotărârii nr. 158 din 26.06.2002 a Arbitrajului Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi.

Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 16 din 16 ianuarie 2003