Î Procedura insolventei. Formulare contestatie de catre debitoare si depunere de înscrisuri cu set pentru comunicare creditoarei. Necomunicarea contestatiei si înscrisurilor creditoarei. Neexercitarea rolului activ de catre judecatorul sindic. Societăţ


– Legea nr.85/2006, art. 129 Cod procedura civila ;

Pentru aflarea adevarului în cauza, judecatorul sindic trebuia sa acorde creditoarei posibilitatea de a lua cunostinta de contestatia si înscrisurile depuse de debitoare, întrucât acestea au avut influenta în pronuntarea solutiei.

Prima instanta, prin judecatorul sindic, la primul termen de judecata când a fost depusa contestatia si înscrisurile anexate de catre debitoare, a solutionat cauza pe fond fara a lamuri daca debitul a fost sau nu achitat si evident daca creditoarea confirma acest aspect.

Din modul în care a fost motivata solutia, rezulta ca instanta de fond nu a intrat în cercetarea fondului cauzei, neexercitându-si rolul activ.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VI-A COMERCIALA,

DECIZIA COMERCIALA NR.67 R din 19.01.2010)

Deliberând constata ca, prin sentinta comerciala nr.815/29.06.2009 pronuntata de Tribunalul Teleorman – Sectia Civila în dosarul nr.2157/87/2009 a fost admisa contestatia formulata de catre debitoarea E si în consecinta a fost respinsa cererea formulata de creditoarea DGFP Teleorman privind deschiderea procedurii insolventei împotriva debitoarei.

Pentru a pronunta astfel, instanta a retinut în esenta ca, probele nu releva îndeplinirea conditiilor cerute de art.3 alin.1, 6 si 12 din Legea nr.85/2006.

Împotriva sentintei precitate a formulat recurs creditoarea solicitând admiterea recursului, modificarea sentintei atacate în sensul admiterii cererii sale.

Recurenta considera ca hotarârea pronuntata este lipsita de temei legal si a fost data cu aplicarea gresita a legii (art.304 pct.9 C.pr.civ).

Se sustine ca instanta de fond nu a acordat posibilitatea recurentei sa depuna înscrisuri la dosar si ca nu s-a probat de catre intimata dovada achitarii debitelor, admitând gresit contestatia debitoarei.

Altfel cu actele ce le va anexa recurenta va dovedi ca debitoarea are datorii fata de aceasta.

În concluzie recurenta solicita admiterea recursului cum a fost formulat.

Ca probe s-au propus înscrisuri.

În drept se întemeiaza pe prevederile art.299 – 316 C.pr.civ si pe actele normative invocate.

În baza art.242 alin.2 C.pr.civ. s-a solicitat judecarea si în lipsa.

S-au anexat înscrisuri în copie.

Intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat întrucât nu a probat creanta sa, conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca, nu a precizat temeiul creantei, ca intimata nu are datorii întrucât a avut activitatea suspendata pe 3 ani începând cu 01.07.2008.

În cauza intimata a solicitat proba cu înscrisuri, proba admisa si administrata în cauza.

Examinând în ansamblu motivele de recurs în raport si de actele noi depuse la dosar Curtea retine ca recursul apare fondat pentru considerentele de mai jos.

Prin cererea introductiva de instanta recurenta a aratat ca are de recuperat de la intimata suma de 1.095.635 lei aratând din ce se compune.

În sustinerea creantei recurenta a depus o fisa sintetica.

Intimata a formulat contestatie si a depus un set de acte în doua exemplare.

De asemenea, Oficiul Registrului Comertului cu nr.32740/1.06.2009 a trimis tribunalului relatii constând în faptul ca intimata debitoare a avut întrerupta activitatea temporar.

Cu toate ca a fost depus set consistent de acte si pentru recurenta creditoare, instanta de fond a solutionat cauza la primul termen de judecata fara ca cel putin sa fi amânat pronuntarea, fara sa-i lase creditoarei posibilitatea de a lua cunostinta de contestatie si de acte.

În alta ordine de idei, recurenta creditoare nu a solicitat judecarea cauzei în lipsa si ar fi fost necesar pentru aflarea adevarului în cauza sa fi comunicat actele depuse de debitoare împreuna cu contestatia.

Din modul în care a fost motivata solutia rezulta de fapt ca instanta de fond nu a intrat în cercetarea fondului neexercitându-si rolul activ reglementat de prev. art.129 Cod pr.civ.

În concret, instanta trebuia sa solicite lamuriri creditoarei si sa dispuna administrarea oricaror probe care sa conduca la aflarea adevarului în cauza.

Altfel recurenta a depus în recurs înscrisuri noi care trebuie analizate de instanta de fond vis a vis de cererea introductiva de instanta si de contestatia si înscrisurile depuse de debitoare.

Din aceasta perspectiva, dincolo de apararile intimatei, Curtea în baza art.312 (1) (3) (5) Cod pr.civ. a admis recursul, a casat sentinta atacata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante care va avea în vedere dispozitiile art.315(1) si (3) C.pr.civ.