Încheiere de respingere a cererii reclamantei de preschimbare a primului termen de judecată. Inadmisibilitatea căii de atac a recursului promovat de reclamant Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


Temei de drept: art. 153 C.pr.civ., art. 282 şi art. 299 C.pr.civ.

Încheierea de şedinţă pronunţată în soluţionarea cererii de preschimbare a primului termen de judecată cu semnificaţia unei încheieri premergătoare reglementată de art. 282 alin. 2 şi art. 299 alin. 1 C.pr.civ., putând fi atacată doar o dată cu fondul, din moment ce prin aceasta nu a avut loc o „întrerupere a cursului judecăţii”.

În cauză nu îşi găseşte incidenţa dispoziţiile procedurale privitoare la procedurile necontencioase, cuprinse în cartea a III-a C.pr.civ., art. 336 şi urm. C.pr.civ. reglementând în realitate cererile de sine stătătoare expres prevăzute, ce ar avea „o legătură” cu o cauză aflată pe rolul instanţei, iar în cauză cererea este formulată în cadrul unei cauze aflate pe rol.

Decizia nr. 786/24.10.2011