INSOLVENŢĂ. Contestaţie împotriva procesului verbal al adunării creditorilor. Lipsa calităţii procesual active a creditorului contestator. Art. 14 alin. 7 din Legea 85/2006 Faliment


În motivarea cererii, creditoarea a aratat ca la data de 10.06.2009 i-a fost comunicata convocarea privind adunarea creditorilor SC B S SRL, înregistrata sub nr. 18296/10.06.2009, adunare ce a avut loc în data de 09.06.2009.

Neconvocarea creditoarei Directia Generala a Finantelor Publice Calarasi – Administratia Finantelor Publice Calarasi în termen legal a împiedicat-o pe aceasta sa-si apere interesul în adunarea creditorilor, mai ales în conditiile în care detine 60% din valoarea totala a creantelor asupra averii debitoarei.

De asemenea, creditoarea a aratat ca un alt motiv de nelegalitate al procesului-verbal încheiat în data de 09.06.2009 este faptul ca potrivit art. 19 alin. 2 din Legea 85/2006, în cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor sau ulterior, creditorii care detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator, stabilindu-i si remuneratia. În cazul în care remuneratia se va achita din fondul constituit conform prevederilor art. 4, aceasta va fi stabilita de catre judecatorul sindic, pe baza criteriilor stabilite prin legea privind profesia de practician de insolventa. Creditorii pot decide sa confirme administratorul judiciar sau lichidatorul desemnat provizoriu de catre judecatorul sindic.

Pentru acest motiv, consideram ca sedinta adunarii creditorilor trebuia sa aiba loc în prezenta titularilor de creante, însumând cel putin 30% din valoarea totala a creantelor asupra averii debitorului, fiind obligatorie, având în vedere ordinea de zi, o majoritate speciala.

Creditoarea si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile art. 14 alin. 7 din Legea 85/2006.

Creditoarea Directia Generala a Finantelor Publice Calarasi – Administratia Finantelor Publice Calarasi nu a administrat probatorii în sustinerea cererii sale.

Din oficiu, judecatorul sindic a solicitat lichidatorului judiciar CC Insol IPURL Constanta – Filiala Calarasi, depunerea la dosar a procesului-verbal contestat, precum si toate actele emise în vederea organizarii sedintei Adunarii Creditorilor SC B S SRL din data de 09.06.2009.

Lichidatorul judiciar a depus la dosar: procesul-verbal încheiat la 09.06.2009 cu ocazia sedintei Adunarii Creditorilor SC B S SRL, adresa nr. 18538/09.06.2009 a Primariei Municipiului Calarasi, convocatorul sedintei cu ordinea de zi a acesteia, desfasurator al comunicarilor prin fax efectuate de lichidatorul judiciar la 05.06.2009, cu mentiunea unei comunicari de la ora 10.20 din aceasta zi catre Administratia Finantelor Publice Calarasi .

Tribunalul, analizând actele si lucrarile dosarului retine urmatoarele:

Lichidatorul judiciar CC Insol IPURL Constanta – Filiala Calarasi, al SC B S SRL Calarasi a convocat la data de 09.06.2009 adunarea creditorilor acestei debitoare, adunare la care au participat creditorii chirografari SC N C SRL si SC P G L SRL iar creditoarea Primaria Municipiului Calarasi a prezentat un punct de vedere în scris.

Desi creditoarea Directia Generala a Finantelor Publice Calarasi – Administratia Finantelor Publice Calarasi a aratat în actiune ca a primit convocarea la aceasta sedinta la 10.06.2009, nu a facut nici o dovada în acest sens.

Însa, lichidatorul judiciar CC Insol IPURL Constanta – Filiala Calarasi a depus la dosar copia desfasuratorului comunicarilor facute la 05.06.2009, figurând si o comunicare catre creditoarea în cauza si despre care lichidatorul judiciar sustine ca a fost chiar convocatorul sedintei din 09.06.2009. Aceasta proba nu a fost combatuta de creditoarea Directia Generala a Finantelor Publice Calarasi – Administratia Finantelor Publice Calarasi, astfel încât instanta apreciaza ca lichidatorul judiciar a facut dovada ca a convocat-o din 05.06.2009 pe creditoarea Directia Generala a Finantelor Publice Calarasi – Administratia Finantelor Publice Calarasi la sedinta adunarii creditorilor din 09.06.2009.

Din oficiu, instanta în raport de dispozitiile art. 14 alin. 7 din legea 85/2006 a ridicat în sedinta din 15.10.2009 exceptia lipsei calitatii procesuale active a creditoarei Directia Generala a Finantelor Publice Calarasi – Administratia Finantelor Publice Calarasi de a formula prezenta contestatie.

Potrivit art. 14 alin. 7 din Legea 85/2006 „hotarârea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luarii hotarârii respective si au facut sa se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunarii, precum si la cererea creditorilor îndreptatiti sa participe la procedura insolventei, care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor”.

Astfel, legiuitorul a prevazut în mod expres în art. 14 alin. 7 categoriile de creditori ce pot solicita judecatorului sindic anularea hotarârii adunarii creditorilor pentru nelegalitate.

Ori, creditoarea Directia Generala a Finantelor Publice Calarasi – Administratia Finantelor Publice Calarasi nu face parte nici din prima categorie de creditori prevazuti de art. 14 alin. 7 întrucât nu a fost prezenta la sedinta adunarii creditorilor si nici din a doua, întrucât desi a lipsit nu a facut dovada motivului pentru care nu a participat la aceasta sedinta.

Fata de aceste aspecte, instanta urmeaza a constata ca aceasta creditoare Directia Generala a Finantelor Publice Calarasi – Administratia Finantelor Publice Calarasi nu are calitate procesuala activa în formularea prezentei contestatii în baza art. 14 alin. 7 din Legea 85/2006, asa încât, urmeaza a respinge contestatia formulata de creditoarea D.G.F.P – Administratia Finantelor Publice Calarasi împotriva hotarârii adoptate în adunarea creditorilor din data de 09.06.2009, pentru lipsa calitatii procesuale active a acestei creditoare.