Limitele controlului documentar pe care organele vamale sunt abilitate să îl exercite VamăTaxe vamaleActe ale autorităţilor publice


Temei de drept: Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României

Reconsiderarea unui punct de vedere vamal a unui contract de leasing, ce a fost anexat la declaraţia vamală de import şi care a stat la baza emiterii, în anul 2000, a autorizaţiei de admitere temporară, plecându-se de la o viziune proprie cu privire la clauzele contractuale şi la modul în care obligaţiile decurgând din contract au fost executate, fără nicio legătură cu condiţiile impuse titularului operaţiunii prin autorizaţia emisă, opinie exprimată cu mult după ce operaţiunea vamală a fost finalizată şi la nu mai puţin de 9 ani de a data emiterii autorizaţiei, reprezintă un exces de putere, ce nu poate fi acceptat doar pentru că autoritatea vamală solicită instanţei ca, „în interesul societăţii, să impună disciplina vamală şi fiscală”.

Decizia nr. 621/CA/11 iulie 2011