Ordonanţă preşedinţială. Suspendarea executării hotărârii arbitrale


Deşi suspendarea executării unei hotărâri nu este condiţionată expres de punerea ei în executare, începerea executării poate fi un element care să justifice urgenţa.

Urgenţa trebuie să rezulte din fapte concrete, iar instanţa trebuie să analizeze aceste fapte, şi nu o eventualitate sau o probabilitate.

(Sentinţa nr. 90 din 23 septembrie 2002 – Secţia a V-a comercială)
Concluzionând, a rezultat că reclamanta a învestit instanţa cu o cerere de ordonanţă preşedinţială, prin care cere suspendarea provizorie a executării hotărârii recurate, până la soluţionarea de către instanţă a cererii de suspendare, formulată în temeiul art. 300 din Codul de procedură civilă.

Excepţia prematurităţii a fost şi aceasta respinsă, întrucât art. 403 alin. 4 condiţionează admisibilitatea unei cereri de suspendare provizorie de existenţa unei cereri de suspendare formulate în temeiul art. 300 din Codul de procedură civilă. Cât priveşte regularitatea formulării acestei din urmă cereri şi existenţa sau inexistenţa unui dosar de recurs pe rolul acestei instanţe, urmează a se pronunţa instanţa învestită cu soluţionarea cererii de suspendare întemeiată pe dispoziţiile art. 300 din şi care formează obiectul Dosarului nr. 1137/2002, aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a V-a comercială. în prezenta cerere de ordonanţă preşedinţială, instanţa nu se poate pronunţa decât în limitele acţiunii cu care a fost învestită pentru că, dacă ar proceda altfel, ar încălca principiul disponibilităţii.

Şi excepţia lipsei de obiect a fost respinsă, întrucât reclamanta a învestit instanţa cu o cerere de suspendare provizorie a executării sentinţei recurate, iar executarea silită poate privi atât bunuri mobile sau imobile, cât şi sume de bani, iar împrejurarea că s-a renunţat la una din formele de nu înseamnă că s-a renunţat la orice formă de executare sau la însuşi dreptul pretins şi nu înseamnă că pârâtul nu poate face o nouă cerere de încetare a executării silite.

Cât priveşte fondul cauzei, cererea reclamantei a fost admisă, întrucât aceasta a făcut dovada că are înregistrată o cerere de suspendare a executării hotărârii până la soluţionarea recursului şi a depus cauţiunea stabilită de instanţă. Pe de altă parte, în situaţia în care cererea de suspendare ce formează obiectul Dosarului nr. 1137/2002 al acestei instanţe arfi respinsă, pârâtul va putea cere să se îndestuleze din cauţiunea consemnată în prezentul dosar pentru prejudiciile suferite ca urmare a suspendării provizorii.

NOTĂ:

Hotărârea a rămas irevocabilă prin respingerea recursului prin Decizia nr. 7529 din 10.12.2002, pronunţată de Curtea Supremă de Justitie în Dosarul nr. 1895/2002.