Plangere contraventionala admisa proces verbal de contraventie la regimul circulatie


Admite plângerea contravenţională formulată de petentul C Ş M, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cxxxx. Anulează Procesul verbal de contraventie Seria PCLX nr. 0226602/27.04.2021, emis de intimat.

In fapt , la data de xxxx petentul a fost amendat contraventional pe considerentul ca a circulat cu viteza dee 190 km/h, aplicandui-se o amenda de 1305 lei si suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 zile.

Analizand temeinicia procesului verbal de contraventie instanta constata ca sustinerile petentului sunt intemeiate, avand in vedere jurisprudenta CEDO in materie contraventionala . Intimatul a depus la dosarul cauzei CD ul cuprinzand inregistrarea video a faptei, in care nu este vizibil numarul de inmatriculare al autoturimului care rula cu viteza inregistrata , iar in procesul verbal de contraventie nu este mentionat integral numarul de inmatriculare al autoturismului condus de petent. In cauza de fata, veridicitatea faptei nu este confirmata de plansele foto depuse , din care nu rezulta numarul de inmatriculare  al autoturismului surprins de aparatul radar cu viteza de 190 km/h.

In consecinta, instanta admite plangerea contraventionala formulata e petent si va anula procesul verbal de contraventie.

Sentinta  nr. 1914/2021 pronuntata in data de 22.09.2021