Procedura insolventei. Renuntare la declaratia de creanta formulata ulterior deschiderii procedurii. Societăţi comerciale


– Legea nr.85/2006, art.3

Cererea creditoarei de renuntare la declaratia de creanta, formulata ulterior deschiderii procedurii insolventei, nu este o dovada suficienta pentru admiterea recursului declarat împotriva hotarârii de deschidere a procedurii insolventei. Aceasta deoarece nu este suficienta pentru rasturnarea prezumtiei de insolventa dedusa din îndeplinirea conditiilor prevazute de art. 3 pct. 1 lit. a din Legea nr. 85/2006, în conditiile în care recurenta creditoare nu a mai administrat si alte probe în sensul ca nu s-ar afla în stare de insolventa si ar dispune de lichiditati banesti pentru achitarea datoriilor exigibile.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VI-A COMERCIALA,

DECIZIA COMERCIALA nr. 478 R din 22.03.2010)

Prin sentinta comerciala nr. 4576/12.10.2009 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Comerciala a fost admisa cererea formulata de creditorul S.C. T. L. IFN S.A. în contradictoriu cu debitorul S.C. D. I. T.S.R.L. si, în temeiul art. 107 alin. 1 raportat la art. 33 alin. 6 din privind procedura insolventei, s-a dispus intrarea în faliment prin procedura simplificata a debitorului S.C. D. I. T. S.R.L. În temeiul art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei s-a ridicat dreptul de administrare al debitorului si s-a dispus dizolvarea societatii debitoare. A fost numit lichidator judiciar A. de I. SPRL si s-a dispus luarea celorlalte masuri prevazute de lege.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, judecatorul sindic a aratat ca la data de 16 iulie 2009 a fost înregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Comerciala sub nr. 30171/3/2009 cererea creditorului S.C. T. L.IFN S.A. care a solicitat, în baza Legii nr. 85/2006, deschiderea procedurii insolventei împotriva debitorului S.C. D. I. S.R.L., cu motivarea ca acesta se afla în stare de insolventa si fata de el are o creanta certa, lichida si exigibila în suma de 34956,26 lei reprezentând debit si accesoriile sale, decurgând din contractul de leasing nr. 20507/25.04.2007. În drept au fost invocate dispozitiile din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

La solicitarea instantei, s-a depus certificatul de furnizare de informatii de la O.R.C.T.B. din care reiese ca debitoarea este dizolvata în temeiul art. 237 din Legea nr. 31/1991.

Debitorul, caruia i s-a comunicat cererea de deschidere a procedurii, nu a contestat starea de insolventa.

Instanta a retinut ca, în speta, creanta este certa, fiind constatata prin înscrisurile de la dosar, este lichida, câtimea ei fiind determinata prin însusi actul de creanta, este exigibila deoarece termenul de plata a expirat, iar aceasta are un cuantum superior valorii prag de 10.000 lei prevazuta de art. 3 alin. 1 pct. 12 din lege.

S-a considerat ca neplata la scadenta a creantei este efectul incapacitatii de a plati a datoria cu fondurile banesti disponibile, cerinta de încetare a platilor de catre debitoare fiind îndeplinita deoarece dureaza de cel putin 30 de zile.

Constatând îndeplinite dispozitiile art. 33 alin. 6 raportat la art. 3 alin. 1 pct. 1 lit. a si pct. 12 din Legea nr. 85/2006, vazând si dispozitiile art. 379 C.pr.civ., art. 1169 C.civ. si art. 46 C. com., instanta a admis cererea creditorului S.C. T. L. I. S.R.L. si, în temeiul art. 107 alin. 1 raportat la art. 33 alin. 6 din Legea nr. 85/2006, a dispus intrarea în faliment prin procedura simplificata a debitorului S.C. D. I. S.R.L., sediul debitorului fiind expirat.

Împotriva sentintei comerciale nr. 4576/12.10.2009 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Comerciala a declarat recurs în termen legal recurenta S.C. D. I. T. S.R.L. Aceasta a sustinut ca dupa formularea cererii introductive, creditoarea a renuntat la judecata, depunând cerere în acest sens la dosar la data de 05.11.2009, astfel ca cererea principala introdusa de creditoare a ramas fara obiect.

Analizând recursul prin prisma motivului de recurs expus si care vizeaza dispozitiile art. 3041 C.pr.civ., se constata ca nu este fondat.

În recurs, potrivit art. 305 C.pr.civ., recurenta a depus în copie cererea de renuntare la judecata formulata de S.C. T. L. IFN S.A. în temeiul art. 246 C.pr.civ., cerere prin care a aratat ca renunta la judecata cererii de înscriere a creantei în tabelul definitiv al creantelor debitoarei S.C. D. I. T. S.R.L.

Se constata ca, asa cum rezulta din continutul cererii, creditoarea a formulat cererea de renuntare la data de 08.02.2010, ulterior pronuntarii în cauza a hotarârii de deschidere a procedurii insolventei.

Cererea creditoarei de renuntare la înscrierea în tabelul creditorilor nu este o dovada suficienta pentru rasturnarea prezumtiei de insolventa dedusa din îndeplinirea conditiilor prevazute de art. 3 pct. 1 lit. a din Legea nr. 85/2006. Totodata, recurenta nu a mai administrat alte probe în sensul ca nu s-ar afla în stare de insolventa si ar dispune de lichiditati banesti pentru achitarea datoriilor exigibile.

Fata de aceste considerente, se apreciaza ca recursul nu este fondat, motiv pentru care, în baza art. 312 alin. 1 C.pr.civ., a fost respins.