Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. Acţiune în anularea actelor încheiate ulterior deschiderii procedurii. Termen de prescripţie


Prin sentinţa civilă nr. 1619/COM/14.03.2003, Tribunalul Constanţa a respins cererea de formulată de S.C. „P.I.” S.R.L., pentru constatarea nulităţii absolute a vânzării intervenite între administratorul societăţii falite şi G.C., constatându-se că, faţă de dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 64/1995, cererea este prescrisă. Recursul formulat de lichidator este fondat.

în cauză, se constată că în raport de data încheierii de către debitoare a actului atacat, respectiv 24.03.2002, în mod greşit instanţa de fond a respins cererea ca fiind prescrisă, în considerarea dispoziţiilor art. 46 alin. 1 din Legea nr. 64/1995.

Astfel, termenul prevăzut de art. 46 alin. 1, de 1 an de la deschiderea procedurii, nu poate fi aplicat, deoarece actul a fost încheiat ulterior deschiderii procedurii, la 24.03.2002 (procedura fiind deschisă la 4.10.2000), deci termenul aplicabil acţiunii este cel general de prescripţie de 3 ani de la încheierea actului, termenul prevăzut de art. 46 alin. 1 din Legea nr. 64/1995 fiind aplicabil actelor încheiate anterior deschiderii procedurii prevăzute de această lege.

Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 645/COM din 2 iunie 2003