Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. Admisibilitatea cererii de deschidere a procedurii faţă de o debitoare dizolvată de drept


Prin decizia civilă nr. 361/17.03.2003, s-a admis recursul reclamantei creditoare Administraţia Finanţelor Publice Sibiu împotriva sentinţei civile nr. 2885/2002 pronunţate de Tribunalul Sibiu, judecătorul sindic, şi ca urmare, sentinţa atacată a fost casată cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Prima instanţă a respins ca inadmisibilă cererea reclamantei creditoare de deschidere a procedurii reorganizării judiciare şi falimentului debitoarei S.C. „A.S.S.” S.R.L. Sibiu, reţinând că debitoarea este dizolvată de drept ca urmare a expirării termenului contractual.

Această susţinere este nelegală întrucât lichidarea administrativă nu împiedică deschiderea procedurii falimentului, potrivit dispoziţiilor art. 254 din Legea nr. 31/1990, chiar dacă s-ar admite că societatea debitoare este dizolvată conform prevederilor art. 222 lit. b) din Legea nr. 31/1990, dizolvarea este urmată de lichidare şi apoi de radierea din Registrul Comerţului, iar lichidarea administrativă nu exclude procedura Legii nr. 64/1995.

Este de reţinut, totodată, că, până la radierea din Registrul Comerţului, societatea comercială îşi păstrează personalitatea juridică şi poate fi subiect de drept. în aceste condiţii, judecătorul sindic a apreciat greşit că cererea creditoarei este inadmisibilă, astfel că sunt îndeplinite motivele de casare prevăzute de art. 304 şi 302 alin. 5 Cod procedură civilă.

Curtea de Apel Alba-Iulia, decizia civilă nr. 361 din 17 martie 2003