Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. Cerere de deschidere a procedurii. Condiţii. Lipsa calităţii de comerciant a debitoarei


Prin cererea înregistrată sub nr. 4783/LJ/2002 pe rolul Tribunalului Galaţi, creditoarea Administraţia Finanţelor Publice Galaţi a solicitat deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului împotriva debitoarei S.C. Fotbal Club Municipiul Galaţi „D”.

Prin sentinţa civilă nr. 2/08.01.2003, Tribunalul Galaţi a admis cererea de deschidere a procedurii falimentului formulate de creditoarea Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Galaţi, împotriva debitoarei Fotbal Club M. „D” Galaţi.

Prin decizia civilă nr. 366/R din 18 aprilie 2003, Curtea de Apel Galaţi a admis recursul debitorului Fotbal Club Municipiul ,JD” Galaţi, a modificat sentinţa civilă nr. 2/08.01.2003 a Tribunalului Galaţi, în sensul că a respins ca inadmisibilă cererea creditoarei A.D.F. Galaţi privind deschiderea procedurii falimentului debitorului.

Pentru a pronunţa această hotărâre, Curtea a hotărât că împotriva recurentului nu se poate declanşa procedura reorganizării judiciare şi a falimentului reglementată de Legea nr. 64/1995, modificată, deoarece acesta nu are calitatea de comerciant.

Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 366/R din 18 aprilie 2003