Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. Cerere pentru deschiderea procedurii. Cazul prevăzut de art. 29 alin. 2 din Legea nr. 64/1995


Prin decizia civilă nr. 1/6.01.2003, s-a admis recursul declarat de pârâta debitoare S.C. „S.M. IMPORT – EXPORT” S.R.L. Sibiu împotriva sentinţei civile nr. 1939/12.09.2002, pronunţată de Tribunalul Sibiu, şi, ca urmare, a fost modificată hotărârea atacată, în sensul admiterii contestaţiei debitoarei şi al respingeri i cererii reclamantei creditoare Administraţia Finanţelor Publice Sibiu pentru deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului împotriva debitoarei, cu următoarele motive. Asupra bunurilor debitoarei a fost instituit sechestru asigurator prin ordonanţa procurorului din 29 ianuarie 1997, situaţie faţă de care debitoarea nu s-a aflat în încetare de plăţi datorită unei insolvenţe comerciale, ci datorită imposibilităţii obiective de realizare a obiectului activităţii (valoarea bunurilor indisponibilizate fiind aproximativ 5.000.000 lei), valoare ce depăşeşte cumulat datoria bugetară invocată de reclamanta creditoare şi, ca urmare, fiind o situaţie obiectivă, pârâta debitoare s-a aflat în ipoteza prevăzută de art. 29 alin. 2 din Legea nr. 64/1995.

Curtea de Apel Alba-lulia, decizia civilă nr. 1 din 6 ianuarie 2003