Rectificare CF Carte Funciară


Deliberand asupra cauzei civile de fata instanta retine urmatoarele:

Prin cererea anregistrata pe rolul Judecatoriei Orastie la data de 04.05.2010 sub nr. 7XX/272/2010, reclamanta R.A.G, a solicitat instantei in contradictoriu cu paratii Consiliul Local Orastie si Ocolul Silvic Orastie ca prin hotararea ce o va pronunta:

– sa se dispuna rectificarea cartii funciare noi nr. 7XX N-Orastie in sensul de a suprapune partial corect nr. topografic-cadastral 2439/7 cu nr. top. 27XX/2/4/1 din CF nr. 5XX9/1-Orastie si in consecinta sa se dispuna anularea ancheierii de intabulare nr. 3XX1/09.06.2008 urmand a se proceda la o noua intabulare dupa rectificarea cartii funciare potrivit sentintei ce se va pronunta in prezenta cauza

– sa se dispuna rectificarea cartii funciare noi nr. 7X2N-Orastie in sensul de a suprapune partial corect nr. topografic-cadastral 2XX9/4 cu nr. top. 27XX/2/4/1 din CF nr. 5XX9/1-Orastie si in consecinta sa se dispuna anularea ancheierii de intabulare nr. 36XX/09.06.2008 urmand a se proceda la o noua intabulare dupa rectificarea cartii funciare potrivit sentintei ce se va pronunta in prezenta cauza

– sa se dispuna rectificarea cartii funciare noi nr. 797N-Orastie in sensul de a suprapune partial corect nr. topografic-cadastral 2439/1, 2439/2 si 2439/3 cu nr. top. 27XX/2/4/1 din CF nr. 5XX9/1-Orastie si in consecinta sa se dispuna anularea ancheierii de intabulare nr. 36XX/09.06.2008 urmand a se proceda la o noua intabulare dupa rectificarea cartii funciare potrivit sentintei ce se va pronunta in prezenta cauza

– sa se dispuna rectificarea cartii funciare noi nr. 793N-Orastie in sensul de a suprapune partial corect nr. topografic-cadastral 24XX, 24XX/5 cu nr. top. 27XX/2/4/1 din CF nr. 5XX9/1-Orastie si in consecinta sa se dispuna anularea ancheierii de intabulare nr. 36XX/09.06.2008 urmand a se proceda la o noua intabulare dupa rectificarea cartii funciare potrivit sentintei ce se va pronunta in prezenta cauza

– sa se dispuna rectificarea cartii funciare noi nr. 794N-Orastie in sensul de a suprapune partial corect nr. topografic-cadastral 2439, 2439/6 cu nr. top. 27XX/2/4/1 din CF nr. 5XX9/1-Orastie si in consecinta sa se dispuna anularea ancheierii de intabulare nr. 36XX/09.06.2008 urmand a se proceda la o noua intabulare dupa rectificarea cartii funciare potrivit sentintei ce se va pronunta in prezenta cauza

– intabularea hotararii care se va pronunta in prezenta cauza in cartile funciare noi 7X1 N, 792 N, 7X3 N si 7X4 N-Orastie

– cu cheltuieli de judecata.

in motivarea cererii, s-a aratat ca prin titlul de proprietate nr. 87638/149/09.08.2005 a fost reconstituita proprietatea reclamantei pentru terenul in suprafata de 8.300 mp in locul numit C., in intravilanul localitatii Orastie.

Ulterior, prin titlul de proprietate 20/1089/30.08.2007 a fost reconstituita in proprietatea reclamantei si suprafata de 3.200 mp teren in acelasi loc.

in anul 2008, la data de 09.06.2008, prin ancheierile de intabulare care fac obiectul prezentei actiuni s-au intabulat cele doua titluri de proprietate mai sus mentionate.

Suprafetele de teren au fost transcrise din CF 50XX Orastie (cartea funciara mama) in CF 50XX-1 Orastie la momentul in care s-a realizat intabularea in cartea funciara a Cabanei Poienita.

Reclamanta a constatat ulterior ca in realitate terenul pentru care a fost reconstituit in favoarea acesteia dreptul de proprietate este gresit anscris in cartea funciara prin corelarea cu nr. top. 2XX8/2/4/2 din CF nr. 50XX-Orastie, cand in realitate trebuia corelat cu nr. top. 27XX/2/4/1 din CF nr. 5XX9/1-Orastie la momentul in care s-a purtat litigiul in administrativ antre proprietarul Cabanei Poienita si Consiliul Local Orastie pentru concesionarea acestui teren.

Reclamanta a mai constatat ca, in prezent, in Cartea Funciara nr.50XX/1 Orastie asupra nr. top. 2XX8/2/4 unde apare anscrisa constructia Cabana Poienita, terenul apare intabulat pe numele Statului Roman si desi terenul a fost retrocedat reclamantei acesta se gaseste la dispozitia Comisiei locale de fond funciar.

Reclamanta mai arata faptul ca in sedinta din data de 30.04.2010, Comisia Locala de fond funciar a respins cererea reclamantei de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului inscris in CF 50XX-Orastie nr. top. 27XX/2/4/1 precizand ca acest teren a fost retrocedat reclamantei prin cele doua titluri de proprietate mai sus mentionate aratandu-se ca s-a facut gresit intabularea, corelarea facandu-se eronat cu nr.top. 2XX8/2/4/2 din CF-ul mama 50XX Orastie iar in realitate suprafata se coreleaza corect cu nr. top. 27XX/2/4/1 din CF-ul 5XX9/1-Orastie recomandand rectificarea cartilor funciare noi cu situatia reala de carte funciara.

Cererea de chemare in judecata a fost intemeiata in drept pe dispozitiile art. 33 din Legea nr. 7/1996.

Cererea a fost legal timbrata.

Paratul Consiliul Local al Municipiului Orastie a formulat intampinare (fl. 9-11) prin care a aratat ca nu se opune actiunii formulata de catre reclamanta, cu respingerea petitului privind obligarea acestei parate la plata cheltuielilor de judecata.

Paratul mai arata ca potrivit extrasului de carte funciara 50XX nr. top. 2XX8/2 terenul situat in locul numit C. are o suprafata de 34.649 mp si a apartinut numitei Schuleri Gabriela, bunica reclamantei. Paratul mai arata ca C. este denumirea generica pentru intreg dealul iar in particular pe acest nr. topografic se afla zona de agrement Poenita.

Reclamantei i s-a reconstituit prin titlul de proprietate 5886/70/1993 dreptul de proprietate asupra suprafetei de 14601 mp, diferenta urmand sa ramana in domeniul public al municipiului Orastie. Aceasta diferenta nu a fost niciodata inclusa in domeniul public, intrucat a fost retrocedata mostenitoarei proprietarei tabulare.

Dupa aparitia legii 1/2000 care prevedea obligativitatea restituirii terenurilor libere pe vechiul amplasament, prin titlul de proprietate 8XX3/149/2005 i s-a reconstituit reclamantei dreptul de proprietate asupra suprafetei de 8.300 mp din suprafata totala de carte funciara mai sus mentionata.

Ulterior aparitiei legii 247/2005 reclamanta a solicitat atribuirea diferentei de 3.200 mp, inclusiv a terenului de sub constructie, pe motivul ca aceasta constructie ar fi fost ridicata fara nicio autorizatie de construire.

Prin titlul de proprietate 20/1998/20.08.2007 i s-a reconstituit reclamantei si dreptul de proprietate asupra suprafetei de 3.200 mp, suprafata totala reconstituita asupra celor trei titluri fiind de 26.101 mp. Pana la diferenta de 34.649 mp i s-a mai atribuit reclamantei suprafata de 6.800 mp in locul numit C. (vis-a-vis de acest teren) iar suprafata de 1.730 mp reprezinta procentul de 5% reducere, conform dispozitiilor art. 13 din Legea 18/1991.

Parata mai arata ca diferenta de 3,46 ha din cartea funciara si 2,61 ha (an teren) a fost ampadurita intrucat au trecut mai mult de 50 de ani, iar in prezent padurea vecina se afla in proprietatea publica a municipiului Orastie. Parata mai arata ca ar putea fi si o greseala de masurare fiind cunoscut faptul ca, cartea funciara nu garanteaza suprafetele.

Numitul I.F.V a cumparat cladirile de la Poienita, ridicate fara autorizatie de constructie, una inainte de 1989 si cealalta dupa anul 1989 si a solicitat acestei parate concesionarea terenului in baza H.C.L. 80/2000 aferent constructiei Cabana Poienita in suprafata de 3.036 mp intrucat conform evidentelor de care funciara acesta se afla in proprietatea statului roman.

Prin decizia 2108/CA/2009 Tribunalul Hunedoara a obligat aceasta parata sa demareze procedura de concesionare a terenului in baza H.C.L. 80/2000.

Primaria Municipiului Orastie a atacat cu recurs la Curtea de Apel Alba Iulia decizia cu nr. 2108/CA/2009 pronuntata in dosarul 3725/97/2009 in prezent suspendat in baza art. 244 pct. 1 C.pr.civ.

in cadrul sedintei Comisiei locale pentru aplicarea legilor fondului funciar Orastie s-a constatat ca primul titlu de proprietate a fost in mod corect intabulat in timp de urmatoarele doua titluri au fost intabulare in mod gresit, nefiind suprapuse pe nr. topografic real 2XX8/2/4 si dezmembrat apoi in nr. top. 27XX/2/4/1 si 2XX8/2/4/2, in fapt nemaiexistand teren liber in locul numit Poienita, intrucat terenul a fost retrocedat in totalitate reclamantei.

Parata a invocat lipsa capacitatii procesuale a paratului Ocolul Silvic Orastie, intrucat padurea invecinata terenului se afla in proprietatea Municipiului Orastie.

Reclamanta a formulat precizare de actiune (fl. 15) prin care a solicitat scoaterea din cauza a paratului Ocolul Silvic Orastie.

La termenul din data de 27.05.2010 numitul I.F.V a formulat cerere de interventie in interes propriu prin care a solicitat respingerea actiunii ca fiind tardiva, inadmisibila si nefondata.

Prin cererea de interventie se solicita constatarea nulitatii absolute a titlurilor de proprietate 20/1089/2007 si 87638/149/2005 in masura in care acestea au fost eliberate pentru parcele de teren proprietatea publica a statului, in afara domeniului agricol, aferente nr. top. 27XX/2/4/1 din CF 50XX/1 Orastie pentru suprafata de 3.036 mp din totalul de 10.579 mp stabilita prin Hotararea Consiliului Local Orastie nr. 82/2000 care corespunde proprietatii acestuia Cabana Poienita.

in motivare se arata ca proprietarul constructiilor Cabana Poienita inscrisa in CF 50XX/1 Orastie, la A+1, nr. cadastral/topografic 2XX8/2/1/1, este numitul I.F.V, proprietatea fiind dobandita prin cumparare.

intrucat terenul aferent acestei carti funciare face parte din proprietatea publica a statului potrivit Hotararii Consiliului Local Orastie nr. 82/2000- fiind supus concesionarii, a chemat in judecata pe paratul Consiliul Local Orastie solicitand instantei sa fie obligat paratul la incheierea unui contract de concesiune pentru suprafata de 3.036 mp din totalul de 10.579 mp din CF 50XX/1 Orastie. Prin sentinta 2108/CA/09.11.2009 a Tribunalului Hunedoara a fost admisa actiunea numitului I.F.V astfel cum a fost formulata. Intimata Consiliul local Orastie a promovat recurs, iar in recurs a intervenit reclamanta din acest dosar, recursul fiind suspendat la data de 12.05.2010 pana la solutionarea prezentului dosar.

Se mai arata in aceeasi cerere de interventie ca cererea de anulare a incheierilor de intabulare 3671, 3672, 36XX, 36XX, 36XX din 09.06.2008 este inadmisibila si tardiva raportat la prevederile art. 48 si 50 alin. 2 din Legea 7/1996 cu modificarile ulterioare.

Textele citate impun depunerea de plangeri ampotriva incheierilor de admitere a cererilor de intabulare la biroul teritorial de carte funciara si inaintarea actelor la judecatorie de catre biroul de carte funciara, iar termenul legal de depunere a plangerii este de 15 zile de la data comunicarii incheierii atacate.

Se mai arata ca cererile de rectificare a cartilor funciare prin suprapunerea numerelor de carte funciara vechi cu numere noi sunt inadmisibile intrucat numerele cadastrale noi nu existau anterior pronuntarii incheierilor de intabulare in carti funciare nedefinitive.

Potrivit H.C.L. Orastie nr. 82/2000 terenul de 10.579 mp aferent nr. topografic 27XX/2/4/1 din CF 50XX/1 Orastie este in proprietatea publica a statului, nu este teren agricol si nu putea face obiectul legii 18/1991, fiind ocupat partial de constructii in ceea ce priveste suprafata de 3.036 mp.

in cazul in care aceste erori vor fi probate si se va dovedi ca parcelele din titlurile de proprietate eliberate pe numele reclamantei sunt suprapuse partial peste terenurile aferente constructiilor proprietatea numitului I.F.V, se solicita admiterea cererii de interventie pentru constatarea nulitatii partiale a acestor titluri de proprietate pentru ca imobilul teren din CF 50XX/1 Orastie, nr. top. 27XX/2/4/1 apartine domeniului public prin efectul legii 204/1947, act normativ prin care bunul a intrat in proprietatea statului potrivit inscrierilor de la B1 din CF 50XX Orastie si prin efectul legii actuale pct. I 4 si III 9 din Anexa la legea 213/1998 care al mentine in proprietatea publica a statului si in prezent, fara a exista un act normativ care sa-l scoata din domeniul public.

Pe acest teren a fost construita in perioada anilor 1980 Cabana Poienita, inscrisa in CF, vanduta unei persoane juridice C. SRL in anul 2000, reintrata in patrimoniul cooperatiei si apoi vanduta lui I.F.V in anul 2007.

Toate cele de mai sus converg la apartenenta imobilului teren la domeniul public, fapt acceptat si pus in practica de catre parata Consiliului local Orastie prin hotararea 82/2000 prin care se aproba concesionarea acestui teren. Se mai arata de asemenea faptul ca HCL Orastie nr. 82/2000 nu a fost anulata pana in prezent.

Imobilul teren de 10579 mp inscris in CF 50XX/1 Orastie nr. top. 27XX/2/4/1, nu a facut obiectul legii 18/1991 ci toate terenurile din jurul acestuia au fost restituite fostului proprietar mai putin cel preluat prin lege la domeniul public si ulterior concesionat.

Din evidentele de carte funciara rezulta ca in anul 1938 in baza certificatului de mostenitor 4942 a fost intabulat certificatul de mostenitor 4942 a fost intabulat dreptul de proprietate a lui S.G in CF 50XX Orastie nr. top. 2XX8/2 la B1 profil arator C., suprafata tabulara 6 iugare (34530 mp) si 33 stanjeni patrati (118,8 mp), total 34.648,80 mp.

Ulterior, in 7 martie 1969 s-a intabulat in cartea funciara 50XX Orastie la B2 dreptul de proprietate al Statului Roman in baza unei adrese a Inspectoratului Silvic Hunedoara Deva si a Legii 204/1947.

in data de 06 iunie 1996 in baza unei adrese a Consiliului local Orastie imobilul a fost dezmembrat in 4 parcele noi toate cu profilul teren intravilan:

– nr. top. 2XX8/2/1 in suprafata de 4820 mp care a fost transcrisa in CF noua 50XX/a Orastie si a trecut in proprietatea reclamantei in baza titlului de proprietate 5886/70/1993

– nr. top. 2XX8/2/2 in suprafata de 4533 mp care a fost transcrisa in CF noua 50XX/b Orastie si a trecut in proprietatea reclamantei in baza titlului de proprietate 5886/70/1993

– nr. top. 2XX8/2/3 in suprafata de 5248 mp care a fost transcrisa in CF noua 50XX/c Orastie si a trecut in proprietatea reclamantei in baza titlului de proprietate 5886/70/1993

– nr. top. 2XX8/2/4 in suprafata de 20048 mp care a fost reanscrisa in CF noua 50XX/a Orastie sub A+2 pe vechiul proprietar Statul Roman la B1

in data de 10.07.2000 nr. topografic 2XX8/2/4 a fost dezmembrat in doua parcele din care 27XX/2/4/1 in suprafata de 10.579 mp a fost transcrisa in CF 50XX/1 Orastie pe numele fostului proprietar Statul Roman. La aceeasi data asupra acestui imobil au fost inscrise urmatoarele constructii Cabana, magazie, depozit, cai de acces, alei betonate, grup social, foisor reprezentand Cabana Poienita, proprietar F. Deva, ulterior C. SRL Deva, proprietara a redevenit F. in urma unui proces si apoi constructiile au fost cumparate in intregime de I.F.V prin act autentificat sub nr. 3765/28.09.2007 la BNP V.E.D, si nr. top. 2XX8/2/4/2 in suprafata de 9.469 mp care a fost reanscris in CF 50XX Orastie la A+3.

Din acest nr. top. 2XX8/2/4/2, urmare a emiterii titlurilor de proprietate 20/1089/30.08.2007 si respectiv 87638/149/09.08.2005, 185 mp aferenti parcelei cadastrale noi 2439/7 pleaca in CF 791N Orastie, 660 mp aferenti parcelei cadastrale noi 2XX9/4 pleaca in CF 792N Orastie, 3391 mp aferenti parcelelor cadastrale noi 24XX/5 si 24XX pleaca in CF 793N Orastie, 3033 mp aferenti parcelelor cadastrale noi 2439 si 2439/6 pleaca in CF 794N Orastie, 2200 mp aferenti parcelelor cadastrale noi 2439/3, 2439/1 si 2439/2 pleaca in CF 797N Orastie. Totalul 9469 mp, adica intreaga suprafata a nr. topografic vechi 2XX8/2/4/2 cu profilul tabular teren intravilan CF 50XX Orastie a fost prin urmare sistata locul ei fiind luat de cartile funciare nedefinitive deschise urmare a intabularii titlurilor de proprietate.

Este de observat ca si parcela cadastrala nr. 2639 din titlul de proprietate 87638/149/09.08.2005 din care a ramas diferenta de 2031 mp din care 11500 mp suma suprafetelor din cele doua titluri si 9469 mp totalul intabulat suprapus peste numarul topografic vechi 2XX8/2/4/2 fara corespondent de carte funciara veche a fost intabulat in totalitate in CF 7X4 N orastie, fara a exista vreo notatie in sensul suprapunerii acesteia cu vreo parte numarul topo 27XX/2/4/1 aferent partial Cabanei Poienita.

La termenul de judecata din data de 27.05.2010 a fost scos din judecata paratul Ocolul Silvic Orastie.

Reclamanta a formulat intampinare la cererea de interventie prin care a solicitat in principal anularea ca netimbrata a cererii de interventie, sa se constate inadmisibilitatea in principiu, nulitatea cererii intrucat nu intruneste conditiile prevazute de art. 112 C.pr.civ., exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 alin. 2 C.pr.civ. si dispozitiilor art. III din Legea 169/1997 urmand a fi disjunsa cererea si suspendat dosarul nou inregistrat si sa fie inaintata cererea Curtii Constitutionale in vederea solutionarii exceptiilor, iar in subsidiar sa se constate lipsa calitatii procesuale active a interveninetului, inadmisibilitatea pe fond a cererii, lipsa interesului si a legitimitatii procesuale active, sa fie respinsa cererea ca nelegala si nefondata, cu cheltuieli de judecata.

Se arata ca interveninetul nu are calitatea de proprietar al terenului asupra caruia se cere rectificarea si nici nu este vecin limitrof cu terenul in litigiu, iar petentul nu arata cu cine intelege sa se judece.

in ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate se arata ca dispozitiile art. 49 alin. 2 C.pr.civ. incalca dispozitiile art. 21 alin. 3 si ale art. 44 alin. 1 si 2, art. 57 din Constitutia Romaniei.

Se mai cere constatarea inadmisibilitatii in fond a cererii avand in vedere scopul urmarit de catre petent. Dreptul subiectiv al interveninetului trebuie sa fie actual si ca urmare, tinand cont de pretentiile formulate de catre acesta si motivele precizate in cerere, acesta trebuie sa urmareasca valorificarea unui drept propriu in fata organelor de judecata, scopul fiind acela de dobandire a dreptului care se judeca intre partile in procesul carora intervine. Intervenientul nu afirma niciun drept real sau de alta natura, actual sau posibil de dobandit asupra terenului, ci precizeaza doar ca motivul de nulitate absoluta ar consta in aceea ca la eliberarea titlurilor de proprietate nu a fost avuta in vedere o hotarare a Consiliului Local emisa in anul 2000, interior intrarii in vigoare a legii 1/2000 si a Legii 247/2005 contrar dispozitiilor legale, ceea ce este inadmisibil, hotarare de consiliu local care nu vizeaza un drept recunoscut intervenientului ci un posibil drept de concesionare drept ramas fara obiect avand in vedere incidenta legilor 1/2000 si 247/2005.

Scopul urmarit de catre petent este acela de a tergiversa si ingreuna solutionarea cauzei.

Reclamanta arata ca prin sedinta din data de 30.04.2010 s-a stabilit situatia reala a imobilului, si se mai precizeaza ca H.C.L. 82/2000 a ramas fara obiect ca urmare a intrarii in vigoare a legilor 1/2000 si 247/2005.

Reclamanta mai solicita sa se constate lipsa interesului petentului si a legitimitatii procesuale active.

Pe fond, a aratat reclamanta, nulitatea invocata de catre petent vizeaza o suprafata de teren care nu a facut si nu face parte din domeniul public al statului asa cum rezulta din hotararea 127/1999 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Orastie. in temeiul prevederilor art. 21 alin. 2 din legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si ale art. 20 alin. 2 lit. g si art. 28 din legea administratiei publice locale nr. 69/1991 republicata, hotararea Consiliului Local a fost adoptata si ca urmare au fost inscrise in lista de inventar toate bunurile care au fost inscrise in domeniul public al orasului.

Terenul in litigiu, inscris in CF 50XX/1 Orastie a fost transcris in CF-ul mama 50XX Orastie in care a figurat proprietar intecesoarea reclamantei, defuncta Schuleri Gabriela. Odata cu aparitia legii 18/1991 reclamanta a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra intregii suprafete din CF-ul mama 50XX Orastie, fiind eliberat titlul de proprietate 5886/70/1993 potrivit legii pentru suprafata de 15.601 mp, terenul nereconstituit, la momentul respectiv ramanand la dispozitia comisiei locale de fond funciar si ca urmare in administrarea Consiliului local si nu a trecut in proprietatea publica a statului roman.

Hotararea Consiliului local 82/2000 Orastie a fost emisa interior aparitiei legilor 1/2000 si 247/2005 insa in aceasta perioada petentul nu a inteles sa solicite concesionarea terenului aferent constructiilor, acesta ramanand in pasivitate.

Reclamanta mai arata ca a intocmit documentatia de parcelare pentru toate titlurile de proprietate si pentru cele doua titluri aflate in litigiu, in anul 2008 si drept urmare au fost inscrise in CF-urile noi a caror rectificare se solicita.

Comisia locala in sedinta Consiliului local din 30.04.2010 a constatat ca a fost o greseala de intabulare a celor doua titluri de proprietate si ca au fost suprapuse in mod gresit topograficele, la acel moment 04.05.2010, s-a nascut interesul reclamantei de a promova actiunea principala care formeaza obiectul prezentului dosar, termen care, in cazul de fata, nu curge de la data comunicarii incheierii de intabulare.

La termenul din data de 09.09.2010 paratul Consiliul Local Orastie a formulat intampinare la cererea de interventie si a solicitat respingerea cererii invocand exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentului. Pe fond, solicita sa se constate ca petentul nu afirma niciun drept real sau de alta natura, actual sau posibil de dobandit asupra terenului care formeaza obiectul cererii. H.C.L. 82/2000 nu vizeaza niciun drept recunoscut petentului ci un posibil drept de concesiune ramas fara obiect avand in vedere incidenta legii 1/2000 si a legii 247/2005.

Prin HCL 82/2000 s-a aprobat concesionarea terenului din zona Poenita, licitatia a fost organizata conform procedurilor legale iar la licitatie nu s-a inscris niciun ofertant. S.C. C. SRL proprietara la aceea data a constructiilor, care a solicitat si concesionarea, a motivat neprezentarea la licitatie pe motivul ca nu ai convine valoarea redeventei.

Prin incheierea din data de 09.09.2010 instanta de judecata a respins in principiu cererea de interventie motivat de faptul ca petentul I.F.V nu a facut dovada calitatii de proprietar asupra terenului (fl. 83).

La termenul din data de 28.10.2010 petentul I.F.V a formulat cerere de interventie in interesul paratei.

La acelasi termen reclamanta si-a precizat cererea de chemare in judecata (fl. 139) solicitand instantei de judecata:

– sa se constate ca toate parcelele cadastrale inscrise in titlurile de proprietate 87638/149/09.08.2005 si 20/1089/30.08.2007 se suprapun pe nr. topografic 2789/2/4/1 din CF 50XX/1 Orastie

– sa se constate ca in speta constructiile si terenul aferent acestora, inscrise pe nr. top. 27XX/2/4/1 din CF 50XX-1 Orastie, proprietatea tabulara a lui I.F.V, sunt situate in realitate pe terenul inscris in CF. 7X7 N, parcelele cadastrale 2439/1, 2439/2, si 2439/3 inscrise in titlul de proprietate 20/1089/30.08.2007, nr. cadastral 1XX5, precum si partial in CF 7X2 N parcela cadastrala 2XX9/4 inscrisa in titlul de proprietate 20/1089/30.08.2007 si parcela cadastrala 24XX inscrisa in titlul de proprietate 87X8/149/09.08.2005, nr. cadastral 1050, solicitand radierea si inscrierea potrivit identificarilor reale.

– sa se dispuna radierea din CF 50XX Orastie a inscrierilor incepand cu B17 iar in CF 50XX/1 Orastie efectuarea inscrierilor pentru fiecare nr. cadastral din cartile funciare 7XX N-Orastie, 792 N-Orastie, 7X3 N-Orastie, 7X4 N-Orastie, 797 N-Orastie

– rectificarea suprafetei de teren corespunzatoare nr. top. 27XX/2/4/1 din CF 50XX/1 Orastie cu suprafata reala a parcelelor inscrise in titlurile de proprietate 20/1089/30.08.2007 si 87XX8/149/09.08.2005 care este mai mare cu 921 mp si efectuarea cuvenitelor mentiuni in cartile funciare corespondente.

Paratul Consiliul Local al Municipiului Orastie a depus note de sedinta la termenul din data de 28.10.2010 prin care a aratat ca nu are obiectiuni la raportul de expertiza judiciara intocmit in cauza si nu se opune cererii reclamantei, fara cheltuieli de judecata.

Reclamanta si parata au solicitat respingerea in principiu a cererii de interventie accesorie formulata de petent.

Petentul a mai solicitat suspendarea prezentului dosar pana la data suspendarii dosarului 1XX9/272/2010 care are ca obiect anularea titlului de proprietate (fl. 156).

Petentul a formulat si cerere de stramutare, dosarul fiind inregistrat la inalta Curte de Casatie si Justitie sub nr. 10176/1/2010 la data de 10.12.2010.

La termenul de judecata din data de 15.03.2011 reclamanta a solicitat introducerea in cauza in calitate de parat a Municipiului Orastie prin Primar.

La acelasi termen de judecata instanta a dispus respingerea ca inadmisibila a cererii de interventie in interesul paratului formulata de petentul I.F.V.

Prin incheierea 26X7 din data de 23.03.2011 a inaltei Curti de Casatie si Justitie s-a admis cererea de stramutare formulata de petentul I.F.V, cu pastrarea actelor de procedura efectuate, si s-a dispus stramutarea dosarului la Judecatoria Zarnesti unde a fost inregistrat la data de 28.04.2011 sub nr.1X9/272/2011.

in cauza a fost administrata proba cu inscrisuri si expertiza topografica specialitatea topografie de catre expertul judiciar I.D.I.

La termenul de judecata din data de 09.06.2011 instanta a respins cererea petentului de acordare a unui nou termen de judecata in vederea angajarii unui aparator.

Ulterior inchiderii dezbaterilor, petentul a depus note scrise prin care a solicitat suspendarea dosarului pana la solutionarea definitiva si irevocabila a dosarului 4XX7/97/2011 aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara avand ca obiect atacarea H.C.L Orastie cu nr. 54/2011.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Reclamantei Roman W. Ana Gabriela i s-a reconstituit de catre Comisia Judeteana de Aplicare a legilor fondului funciar Hunedoara dreptul de proprietate prin titlurile de proprietate mai jos mentionate:

– nr. 5886/70 din data de 23.11.1993, in suprafata de 6 ha si 400 mp, identificata cu parcelele din tarlalele (solele) de mai jos:

tarla (sola)

tarla (sola)

tarla (sola)

tarla (sola)

parcela

parcela

parcela

parcela

ha

ha

ha

mp

mp

mp

mp

3-extravilan

15

1800

4-extravilan

22

5000

105-extravilan

1181

3

5667

108-intravilan

108-intravilan

31/4

2021

179-intravilan

179-intravilan

179-intravilan

179-intravilan

179-intravilan

179-intravilan

179-intravilan

179-intravilan

179-intravilan

179-intravilan

179-intravilan

179-intravilan

179-intravilan

179-intravilan

179-intravilan

179-intravilan

179-intravilan

179-intravilan

179-intravilan

2431

4820

180-intravilan

180-intravilan

2437

5248

2435

4533

31/3

1311

– nr. 87638/149 din data de 09.08.2005, in suprafata de 8300 mp, identificata cu parcelele din tarlalele (solele) de mai jos:

24XX

24XX

24XX

3264

2439

2439

2439

5036

5036

– nr. 20/1089 din data de 30.08.2007, in suprafata de 3200 mp, identificata cu parcelele din tarlalele (solele) de mai jos:

2439/7

2439/7

2439/7

185

185

2XX9/4

2XX9/4

2XX9/4

660

660

2439/3

2439/3

2439/3

1475

24XX/5

24XX/5

24XX/5

127

127

24XX/6

28

28

24XX/1

337

24XX/2

388

388

388

in baza planurilor de amplasament si delimitare imobile intocmite de executant topograf Grecu Daniel s-au identificat topografic terenurile aferente titlurilor de proprietate 87638/149 din data de 09.08.2005 si 20/1089 din data de 30.08.2007 si s-au intabulat imobilele in cartile funciare nou create potrivit incheierilor de carte funciara, dupa cum urmeaza:

Titlu proprietate

Carte funciara

Nr. cadastral

Nr. top.

Suprapunere

conform inscrierilor actuale

87638/149

87638/149

3244

793N

793N

1050

1050

partial cu nr. top 2XX8/2/4/2 din CF 50XX Orastie

partial cu nr. top 2XX8/2/4/2 din CF 50XX Orastie

partial cu nr. top 2XX8/2/4/2 din CF 50XX Orastie

partial cu nr. top 2XX8/2/4/2 din CF 50XX Orastie

partial cu nr. top 2XX8/2/4/2 din CF 50XX Orastie

conform incheierii de CF 36XX/2008

conform incheierii de CF 36XX/2008

conform incheierii de CF 36XX/2008

conform incheierii de CF 36XX/2008

conform incheierii de CF 36XX/2008

conform incheierii de CF 36XX/2008

7X4 N

7X4 N

1042

1042

20/1089

20/1089

20/1089

20/1089

20/1089

20/1089

20/1089

7X1 N

1051

partial cu nr. top 2XX8/2/4/2 din CF 50XX Orastie conform incheierii de CF 3671/2008

792 N

1043

conform incheierii de CF 3672/2008

1465

797N

797N

797N

1055

1055

1055

2XX8/2/4/2 din CF 50XX Orastie

2XX8/2/4/2 din CF 50XX Orastie

2439/6

2439/6

2439/1

2439/1

2XX8/2/4/2 din CF 50XX Orastie conform incheierii de CF 36XX/2008

2439/2

2439/2

Potrivit raportului de expertiza tehnica specialitatea topografie intocmit de expertul tehnic judiciar I.D.I, s-au suprapus suprafetele de teren inscrise in titlurile de proprietate 87638/149 si 20/1089 cu suprafetele de teren inscrise in CF 50XX/1 Orastie nr. top. 27XX/2/4/1.

Instanta retine ca fiind relevante si inscrierile succesive din CF 50XX Orastie.

Astfel, potrivit inscrierilor din CF 50XX Orastie, nr. top. 2XX8/2 categoria de folosinta “arator C.” avea o suprafata totala de 6 jugare si 33 stangini. in foaia de proprietate la B2 este inscris dreptul de proprietate cu drept de pe numele S.G la data de 22.08.1957

Asupra imobilului, in anul 1969, se inscrie dreptul de proprietate al Statului Roman in baza adresei Inspectoratului Silvic Hunedoara-Deva si a legii 204/1947.

in anul 1996, in baza unei adrese din partea Consiliului Local Orastie imobilul se amparte in patru parcele distincte:

– nr. top. 2XX8/2/1 in suprafata de 4.820 mp care a fost transcrisa in CF noua 50XX/a Orastie

– nr. top. 2XX8/2/2 in suprafata de 4.533 mp care a fost transcrisa in CF noua 50XX/b Orastie

– nr. top. 2XX8/2/3 in suprafata de 5.248 mp care a fost transcrisa in CF noua 50XX/c Orastie

– nr. top. 2XX8/2/4 in suprafata de 20.048 mp care a fost reanscrisa in CF 50XX la A2

Nr. top.2XX8/2/4 in suprafata de 20.048 mp a fost reanscris in CF 50XX la A2 din care s-au dezmembrat in anul 2000 alte doua parcele:

– nr. top. 27XX/2/4/1 in suprafata de 10.579 mp care a fost transcrisa in CF nou infiintata 50XX/1 Orastie in proprietatea Statului Roman

– nr. top. 2XX8/2/4/2 in suprafata de 9.469 mp care a fost reanscrisa in CF 50XX Orastie la A+3 pe numele vechilor proprietari.

in ceea ce priveste nr. top. 27XX/2/4/1 in suprafata de 10.579 mp care a fost transcrisa in CF nou infiintata 50XX/1 Orastie, potrivit inregistrarilor din aceasta carte funciara, pe teren sunt edificate urmatoarele constructii: cabana, magazin, depozit, grup social, foisor, cai de acces si alei betonate, care s-au aflat in proprietatea lui F. Hundeoara Deva, ulterior C. SRL Deva, s-a revenit la situatia interioara in 31.05.2006 iar in data de 02.10.2007 s-a inscris dreptul de proprietate asupra constructiilor in favoarea lui I.F.V.

in anul 2009 acest imobil a fost convertit in cartea funciara 60707.

Potrivit concluziilor expertului toate parcelele cadastrale inscrise in titlurile de proprietate 87638/149 din data de 09.08.2005 si 20/1089 din data de 30.08.2007 se suprapun cu nr. top. 27XX/2/4/1 din CF 50XX/1 Orastie. in mod eronat, cand s-a realizat documentatia cadastrala, s-a stabilit ca terenurile se suprapun cu nr. top. 2XX8/2/4/2 din CF 50XX Orastie.

Constructiile care apartin lui I.F.V si terenul aferent acestora se afla integral pe terenul inscris in CF 797 N, parcela cadastrala 2439/1, 2439/2 si 2439/3, partial in CF 792 N, parcela 2XX9/4 si CF 7X3 N, parcela cadastrala 24XX/5 si 24XX.

Instanta mai retine faptul ca prin hotararea 54/2011, paratul Consiliul local al Municipiului Orastie si-a insusit raportul de expertiza judiciara intocmit de expertul tehnic judiciar I.D.I.

in drept:

Cu privire la actiunea de rectificare de cf:

Actiunea in rectificare de carte funciara este actiunea prin care orice persoana interesata poate solicita, in cazurile prevazute de lege, radierea sau indreptarea inscrierilor de carte funciara, in scopul restabilirii concordantei dintre starea tabulara si situatia juridica reala a imobilului inscris in cartea funciara.

Potrivit art. 33 al. 1 si 3 din Legea nr. 7 / 1996:

(1) in cazul in care cuprinsul cartii funciare nu corespunde, in privinta inscrierii, cu situatia juridica reala, se poate cere rectificarea sau, dupa caz, modificarea acesteia.

(2) Prin rectificare se intelege radierea, indreptarea sau mentionarea inscrierii oricarei operatiuni, susceptibila a face obiectul unei inscrieri in cartea funciara.

(3) Prin modificare se intelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afecteaza esenta dreptului care poarta asupra acelui imobil. Modificarea nu se poate face decat la cererea titularului dreptului de proprietate.

(4) Rectificarea inscrierilor in cartea funciara se poate face fie pe cale amiabila, prin declaratie autentica, fie in caz de litigiu, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

Potrivit art. 34 din Legea nr. 7/1996:

Orice persoana interesata poate cere rectificarea inscrierilor din cartea funciara daca printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila s-a constatat ca:

* inscrierea sau actul in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea nu a fost valabil;

* dreptul inscris a fost gresit calificat;

* nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului inscris sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut inscrierea;

* inscrierea din cartea funciara nu mai este in concordanta cu situatia reala actuala a imobilului

Din aceste considerente, instanta va admite in partea actiunea si va constata ca parcelele inscrise titlurile de proprietate 87638/149/09.08.2005 si 20/1089/30.08.2007 emise de Comisia Judeteana de aplicare a legilor fondului funciar Hunedoara, identificate cu numere cadastral-topografice in CF 7XX N-Orastie, 792 N-Orastie, 7X3 N-Orastie, 794 N-Orastie, 797 N-Orastie se identifica cu terenul inscris in CF 50XX/1 Orastie, nr. top. 27XX/2/4/1 in suprafata tabulara de 10.579 mp.

Instanta va constata ca imobilul constructie aflat in proprietatea lui I.F.V este situat in intregime pe parcelele 2439/1, 2439/2, 2439/3 inscrise in titlul de proprietate 20/1089/30.08.2007, partial pe parcelele 2XX9/4, 24XX/5 inscrise in titlul de proprietate 20/1089/30.08.2007 si partial pe parcela 24XX inscrisa in titlul de proprietate 87638/149/09.08.2005, va dispune rectificarea CF nr. 50XX Orastie in sensul radierii inscrierilor efectuate de la B17 la B21, urmand ca aceste inscrieri cu privire la parcelele din titlurile de proprietate 87638/149/09.08.2005 si 20/1089/30.08.2007 emise de Comisia Judeteana de aplicare a legilor fondului funciar Hunedoara sa fie efectuate in CF 60707 provenita din conversia pe hartie a CF 50XX/1 Orastie, nr. top. 27XX/2/4/1, potrivit raportului de expertiza intocmit de expertul tehnic judiciar I.D.I, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Instanta va dispune rectificarea suprafetei CF 50XX/1 Orastie, nr. top. 27XX/2/4/1 potrivit suprafetei parcelelor inscrise in titlurile de proprietate 87638/149/09.08.2005 si 20/1089/30.08.2007 emise de Comisia Judeteana de aplicare a legilor fondului funciar Hunedoara, respectiv 11.500 mp.

in ceea ce priveste cheltuielile de judecata, in temeiul art. 275 C.pr.civ., instanta urmeaza a respinge cererea reclamantei intrucat paratii au recunoscut la prima zi de infatisare pretentiile reclamantei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

AN NUMELE LEGII,

HOTARASTE

Admite in parte actiunea astfel cum a fost formulata si precizata de reclamanta R.A.G cu domiciliul in Baia Mare, jud. Maramures, in contradictoriu cu paratii Consiliul Local Orastie si Municipiul Orastie, prin primar:

Constata ca parcelele inscrise titlurile de proprietate 87XX8/149/09.08.2005 si YY/1XX9/30.08.2007 emise de Comisia Judeteana de aplicare a legilor fondului funciar Hunedoara, identificate cu numere cadastral-topografice in CF 7XX N-Orastie, 792 N-Orastie, 7X3 N-Orastie, 7XX N-Orastie, 7XX N-Orastie se identifica cu terenul inscris in CF 50XX/1 Orastie, nr. top. 27XX/2/4/1 in suprafata tabulara de 10.579 mp.

Constata ca imobilul constructie aflat in proprietatea lui I.F.V este situat in intregime pe parcelele 2439/1, 2439/2, 2439/3 inscrise in titlul de proprietate 20/1089/30.08.2007, partial pe parcelele 2XX9/4, 24XX/5 inscrise in titlul de proprietate 20/1089/30.08.2007 si partial pe parcela 24XX inscrisa in titlul de proprietate 87XX8/149/09.08.2005.

Dispune rectificarea CF nr. 50XX Orastie in sensul radierii inscrierilor efectuate de la B17 la B21, urmand ca aceste inscrieri cu privire la parcelele din titlurile de proprietate 87XX8/149/09.08.2005 si 20/1089/30.08.2007 emise de Comisia Judeteana de aplicare a legilor fondului funciar Hunedoara sa fie efectuate in CF 50XX/1 Orastie, nr. top. 27XX/2/4/1, potrivit raportului de expertiza intocmit de expertul tehnic judiciar I.D.I, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Dispune rectificarea suprafetei CF 50XX/1 Orastie, nr. top. 27XX/2/4/1 potrivit suprafetei parcelelor inscrise in titlurile de proprietate 8XX8/149/09.08.2005 si 20/1089/30.08.2007 emise de Comisia Judeteana de aplicare a legilor fondului funciar Hunedoara, respectiv 11.500 mp.

Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecata.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi, 30.06.2011.

10