Registrul comerţului. Menţiune. Acţiune în anulare. Temei juridic. Inadmisibilitate Legea nr. 26/1990, republicată: art. 25


In conformitate cu dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 348/2001, “Orice persoană fizică sau juridică, prejudiciată printr-o înmatriculare ori printr-o menţiune în registrul comerţului, are dreptul să ceară anularea sau modificarea titlului în baza căruia s-a făcut înmatricularea sau menţiunea, precum şi radierea acesteia, în afară de cazurile în care nu are alte căi legale de atac pentru a obţine aceasta.”

Cum, în speţă, recurenta-reclamantă are posibilitatea anulării titlului pe calea unei acţiuni de drept comun, cererea întemeiată pe dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările ulterioare, apare ca inadmisibilă.

(Decizia nr. 1533 din 14 noiembrie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin cererea înregistrată la 26.03.2002, J.D.B. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta S.C. “J.” S.R.L., anularea titlului în baza căruia s-a înscris Menţiunea nr. 114740 din 11.10.2000 în şi radierea acestei menţiuni din registrul comerţului.

Prin Sentinţa civilă nr. 7845 din 10.06.2002, pronunţată în Dosarul nr. 6641/2002, Tribunalul Bucureşti – Secţia a Vl-a comercială a respins cererea ca inadmisibilă, motivat de faptul că reclamanta nu a exercitat căile de atac prevăzute de lege, astfel că nu sunt aplicabile prevederile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs, legal timbrat, reclamanta, arătând că societatea recurentă, la data iniţierii procedurii prevăzute de art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările ulterioare, nu avea altă cale de atac pentru a obţine anularea menţiunii din registrul comerţului, care a dus la excluderea societăţii recurente din societatea intimată, producând prejudicii recurentei.

Celelalte căi învederate de pârâtă – contestaţie la titlu şi opoziţie – nu mai puteau fi exercitate, astfel că singura cale de atac era cea instituită de Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

Recursul este nefondat.

Prin Menţiunea nr. 114710 din 11.10.2000, s-a înscris în registrul comerţului Actul adiţional nr. 2354 din 9.10.2000, în temeiul căruia au fost modificate actele constitutive ale societăţii intimate, în sensul că părţile sociale deţinute de societatea recurentă sunt transferate numitei O.D.B., care devine asociat unic al S.C. “J.” S.R.L.

Actul adiţional respectiv menţionează în cuprinsul său un angajament şi o convenţie, învestită cu titlu executoriu de către Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.

în conformitate cu art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 348/2001, “Orice persoană fizică sau juridică, prejudiciată printr-o înmatriculare ori printr-o menţiune în registrul comerţului, are dreptul să ceară anularea sau modificarea titlului în baza căruia s-a făcut înmatricularea sau menţiunea, precum şi radierea acestuia, în afară de cazurile în care nu are alte căi legale de atac pentru a obţine aceasta.”

în mod corect, prima instanţă a apreciat cererea ca inadmisibilă, însă, în opinia Curţii, această inadmisibilitate derivă şi din faptul că recurenta are la îndemână inclusiv acţiunea în constatarea nulităţii absolute a actului adiţional – titlul care a stat la baza menţiunii ce se solicită a fi radiată -, şi nu pentru că avea numai posibilitatea atacării titlului pe calea contestaţiei la executare, în temeiul art. 399 -404 din Codul de procedură civilă.

Cum, în speţă, recurenta-reclamantă are posibilitatea anulării titlului pe calea unei acţiuni de drept comun, cererea întemeiată pe dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările ulterioare, apare ca inadmisibilă.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 312 alin. 1 din Codul de procedură civilă, Curtea va respinge recursul ca nefondat.