Reorganizare judiciară şi faliment. închiderea procedurii în temeiul art. 119 din Legea nr. 64/1995, republicată. Condiţii


Potrivit art. 119 din Legea nr. 64/1995, republicată, judecătorul-sindic va da o încheiere de închidere a procedurii chiar înainte ca bunurile din averea debitorului să fi fost lichidate în întregime, dacă creanţele vor fi fost complet acoperite prin distribuirile făcute.

Ca atare, după deschiderea procedurii, atâta timp cât nu s-au soluţionat toate cererile de creanţă nu se poate dispune închiderea procedurii în temeiul art. 119 din legea menţionată.

în cazul în care unul sau mai mulţi creditori renunţă la continuarea procedurii în ceea ce priveşte cererea de creanţă pe care au formulat-o, se poate face aplicarea art. 246 din în ce-i priveşte, dar pentru toate celelalte creanţe declarate prin cererea fiecărui creditor trebuie continuată procedura.

(Decizia nr. 496 din 26 martie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin încheierea nr. 188 din 29.01.2002, pronunţată în Dosarul nr. 6915/2000, având ca obiect procedura reorganizării judiciare şi falimentului prevăzută de Legea nr. 64/1995, republicată, împotriva debitoarei S.C. “A.” S.A. Roşiorii de Vede, Tribunalul Teleorman, prin judecătorul-sindic, a dispus în baza art. 119 din legea menţionată închiderea procedurii în cauză la cererea creditoarei.

Pentru a pronunţa această hotărâre, judecătorul-sindic a reţinut că, prin cererea introductivă a creditoarei S.C. “H.” S.A. la care s-au raliat şi creditorii S.C. “H.” S.R.L., S.C. “C.” S.R.L., A.F.R.V, C.J.P.A.S.T., s-a solicitat începerea procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995, republicată, împotriva debitoarei S.C. “A.” S.A.

După ce la 26.06.2001 s-a trecut la procedura falimentului, numindu-se lichidator, creditoarea S.C. “H.” S.A. s-a retras de pe tabelul creditorilor deoarece i s-a achitat debitul, iar la termenul din 29.01.2002 lichidatorul judiciar şi ceilalţi creditori au cerut închiderea procedurii în cauză, întrucât debitoarea şi-a achitat debitele.

împotriva acestei încheieri, creditoarea C.J.P.A.S.T. a declarat recurs, solicitând casarea hotărârii şi trimiterea cauzei, la aceeaşi instanţă, pentru continuarea procedurii.

în motivele de recurs s-a arătat că încheierea atacată este nelegală, deoarece debitoarea nu şi-a achitat debitul faţă de recurentă şi faţă de alţi creditori.

Având în vedere actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că recursul este fondat, pentru următoarele considerente:

Prin încheierea din 18.07.2000, judecătorul-sindic a dispus deschiderea procedurii în cauză, admiţând cererea introductivă a creditoarei S.C. “H.” S.A., după care s-au formulat cereri (declaraţii) de creanţă de către S.C. “H.” S.R.L. şi S.C. “R.” S.A. Prin Sentinţa civilă nr. 809 din 26.09.2001, s-a dispus trecerea la procedura falimentului debitoarei după care au mai formulat cereri (declaraţii) de creanţă şi creditorii S.C. “C.” S.R.L., A.F.P. Roşiorii de Vede, S.C. “T.” S.A., C.J.P.A.S.T. şi C.A.S.T.

Potrivit art. 119 din Legea nr. 64/1995, republicată, judecătorul-sindic va da o încheiere de închidere a procedurii chiar înainte ca bunurile din averea debitorului să fie lichidate în întregime, dacă creanţele au fost complet acoperite.

Or, în speţă, faţă de înscrisurile depuse şi cererile formulate putea fi luată în discuţie plata de către debitoare doar a creanţelor pretinse de S.C. “H.” S.A., S.C. “C.” S.A., A.F.P. Teleorman şi S.C. “H.” S.R.L., dar în nici un caz şi a celor pretinse de ceilalţi creditori enunţaţi anterior.

Prin urmare, cel puţin în privinţa acestor creditori, printre care se numără şi recurenta, prima instanţă a soluţionat procesul fără a intra în cercetarea fondului în legătură cu cererile de creanţă formulate, făcând o greşită aplicare a prevederilor art. 119 din Legea nr. 64/1995, republicată.

în contextul reglementării prevăzute de legea specială în materie, după deschiderea procedurii, atâta timp cât nu s-au soluţionat toate cererile de creanţă nu se poate dispune, în baza art. 119 din Legea nr. 64/1995, republicată, închiderea procedurii.

în cazul în care unul sau mai mulţi creditori renunţă la continuarea procedurii în ceea ce priveşte cererea de creanţă pe care au formulat-o, inclusiv pentru motivul achitării debitului pretins, se poate face aplicarea art. 246 din Codul de procedură civilă, dar pentru toate celelalte creanţe declarate trebuie continuată procedura în sensul verificării de către lichidatorul judiciar a fiecărei creanţe cu întocmirea tabelului preliminar prevăzut de art. 96 din Legea nr. 64/1995, republicată.

în consecinţă, Curtea va admite recursul şi va casa încheierea atacată, trimiţând cauza pentru continuarea procedurii la aceeaşi instanţă.