Reorganizare judiciară şi faliment. Raportul final întocmit de lichidator. Comunicare. Obiecţiuni


Conform art. 115 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, republicată, raportul final întocmit de lichidator se comunică tuturor creditorilor şi debitorului, iar judecătorul-sindic va convoca adunarea creditorilor într-un interval de 20 -30 de zile de la comunicarea raportului final.

Creditorii pot formula obiecţiuni la raportul final, pe care le va soluţiona judecătorului-sindic, prin încheiere.

(Decizia nr. 812 din 7 iunie 2002 – Secţia a V-a comercială)

Prin încheierea nr. 453 din 26.02.2002, pronunţată de Tribunalul Teleorman în Dosarul nr. 108/S/2000, a fost aprobat raportul final al lichidatorului B.C. în Dosarul RJF nr. 107/S din 15.09.2000, privind pe debitoarea S.C. “A.” S.A., toate fondurile şi bunurile din averea debitoarei au fost distribuite şi în temeiul art. 117 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, republicată, s-a închis procedura falimentului. S-a dispus dizolvarea societăţii S.C. “A.” S.A. încheierea a fost comunicată debitoarei, creditorilor şi Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleorman.

împotriva acestei încheieri au declarat recurs C.A.S., D.G.F.P. şi C.J.P.A.S.

Prima recurentă a criticat încheierea atacată şi a invocat dispoziţiile art. 115 din Legea nr. 64/1995, republicată, susţinând nerespectarea etapelor procedurale prevăzute de legea mai sus menţionată.

Această recurentă a solicitat admiterea recursului, casarea încheierii atacate şi trimiterea dosarului la tribunal pentru reluarea procedurii de faliment de la etapa comunicării planului de distribuire a preţului şi a raportului final, pentru a da posibilitatea creditorilor să formuleze obiecţiuni.

Cea de-a doua recurentă a considerat încheierea recurată ca fiind dată cu aplicarea greşită a legii pe următoarele motive:

1. La termenul din 26.02.2002, lichidatorul judiciar a depus raportul final cu privire la debitoarea S.C. “A.” S.A., în care precizează că au fost distribuite sumele obţinute din vânzarea bunurilor debitoarei, dar din verificările efectuate de această recurentă s-a constat că suma reprezentând creanţa bugetară nu a fost încasată.

2. La dosar sunt depuse mai multe tabele ale creditorilor (variind numărul acestora), D.G.F.P. apreciind că aceia care s-au înscris după termenul limită să fie trataţi conform art. 115 alin. (2) din Legea nr. 64/1995, republicată.

3. Concluziile din încheiere nu aparţin acestei recurente.

4. Judecătorul-sindic, prin încheierea pronunţată, a încălcat prevederile art. 117 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, republicată, şi s-a pronunţat fără să sesizeze că o parte din dosar se află în recurs la Curtea de Apel Bucureşti pentru înlocuirea lichidatorului.

Cea de-a treia recurentă invocă în esenţă motivele deja prezentate mai sus, ce formează obiectul celorlalte două recursuri, şi indică de asemenea încălcarea art. 115, 116 şi 117 din Legea nr. 64/1995, republicată.

Curtea, analizând actele dosarului, a constatat că recursurile sunt fondate pentru următoarele considerente:

Au fost încălcate dispoziţiile art. 115 din Legea nr. 64/1995, republicată, potrivit cărora premergător închiderii procedurii este necesară mai întâi comunicarea unui exemplar de pe raportul final şi de pe bilanţul general către toţi creditorii şi către debitoare, după care, la un interval de 20 – 30 de zile de la comunicarea actelor, judecătorul-sindic va ţine o şedinţă cu lichidatorul, cu debitorul şi cu creditorii, în care va analiza obiecţiunile la raport în vederea aprobării lui.

în prezenta cauză, în aceeaşi şedinţă în care s-a depus, s-a şi aprobat de către judecător raportul final, în condiţiile în care lichidatorul prezentase un număr de acte insuficient pentru a putea fi comunicate tuturor părţilor.

Din actele dosarului mai rezultă că închiderea procedurii s-a făcut şi cu încălcarea dispoziţiilor art. 117 alin. (2) din Legea nr. 64/1995, republicată, potrivit cărora închiderea procedurii este posibilă numai după ce creditorii şi-au încasat creanţele în ordinea privilegiilor stabilite de lege, adică de art. 108 din Legea nr. 64/1995, republicată.

Pentru cele reţinute, încheierea atacată a fost casată, iar cauza a fost trimisă tribunalului pentru reluarea procedurii de faliment de la etapa comunicării planului de distribuire a preţului şi a raportului final.