Reorganizare judiciară şi faliment. Şedinţa de judecată. Publicitate


Dispoziţiile Legii nr. 64/1995, republicată, atât în redactarea anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 38/2002, cât şi ulterior, nu prevăd că cererea privind deschiderea procedurii se judecă în camera de consiliu.

(Decizia nr. 1887 din 19 decembrie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin Sentinţa civilă nr. 1372 din 30.09.2002, pronunţată în camera de consiliu de Tribunalul Călăraşi, prin judecător-sindic, s-a respins cererea formulată de creditoarea S.C. “X” S.A. Bucureşti, întemeiată pe prevederile Legii nr. 64/1995, republicată, motivat de faptul că nu este îndeplinită condiţia prevăzută de art. 29 lit. b), creanţa invocată nefiind mai mare de 5.000 euro.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen, legal timbrat, creditoarea S.C. “X” S.A., susţinând că hotărârea este nelegală, întrucât dezbaterile contradictorii au avut loc în camera de consiliu, în loc să aibă loc în şedinţă publică, fiind încălcat un principiu fundamental al procesului civil, principiul publicităţii.
Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a Vl-a comercială a admis recursul, a casat sentinţa civilă atacată şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Pentru a hotărî astfel, s-a reţinut ca întemeiată critica formulată, întrucât dispoziţiile Legii nr. 64/1995, republicată, atât în redactarea anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 38/2002, cât şi ulterior, nu prevăd că cererea se judecă în camera de consiliu.

Dimpotrivă, în raport de conţinutul art. 31 şi 29, aceasta se judecă în şedinţă publică.

Acelaşi principiu reiese şi din dispoziţiile art. 128 din Legea nr. 64/1995, republicată, prin raportare la art. 121 din Codul de procedură civilă.