Respingere cerere Ordonanta de plata


Prin actiunea promovata, inregistrata ub nr. 3364/303/2022, reclamanta  SC T.C. solicita instantei de judecata : emiterea ordonantei de plata pentru suma de 4.350 euro, invocand in sustinerea actiunii promovate , facturile fiscale nr. 22xx/28.10.2021, respectiv nr.22xx/01.11.2021.

Parata SC M.Q.I.  in aparare, a facut precizarile:  creditoarea nu a ataşat nici o  dovadă a comunicării somaţiei expediate în condiţiile  prevăzute de art. 1015 alin.1 C.pr. civ.. Procedura ordonanţei de plată, aşa cum apare reglementată de art. 1014 şi următoarele din C.proc.civ., este o procedură specială, simplificată şi accelerată, pentru recuperarea creanţelor ale căror caracter cert, lichid şi exigibil rezultă din înscrisurile ataşate dosarului. Potrivit art. 1014 C.proc.civ., procedura ordonanţei de plată poate fi folosită de orice creditor care deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură  ori în alt mod admis de lege. Textul de lege menţionat stabileşte cadrul general de admisibilitate a cererii de emitere a unei ordonanţe de plată. În temeiul acestui text de lege, instanţa este datoare să verifice dacă pretenţia dedusă judecăţii constă în plata unei sume de bani, creanţa creditorului este certă, lichidă şi exigibilă, precum şi dacă izvorul acestei creanţe este reprezentat de un contract civil constatat printr-un înscris însuşit de părţiAstfel, în cauză, debitoarea  contesta creanţa si  menţioneaza că este necesară administrarea altor probe, în condiţiile în care intre cele doua societati nu au existat relatii contractuale in sensul celor indicate de art.1014 alin.1 Cpc.Reclamanta precizeaza ca intre cele doua societati a existat o colaborare- nu precizeaza in baza a ce document are reprezentarea acestei colaborari. De asemenea, descrie obiectul de activitate constand in transportul de legume si fructe in baza unei comenzi ferme–  insa nu depune dovada acestor comenzi ferme- in realitate, subscrisa nu a initiat niciodata o comanda de nicio natura reclamantei- firma reclamanta aducea marfa in punctul de lucru din Afumati prin interpusi- unul dintre acestia era un angajat al subcrisei care, la momentul la care aducea marfa – fara comanda, fara termen, fara sa ma anunte in prealabil, fara sa se plateasca vreun avans.Nu exisa nicio comanda telefonica si nici prin alt mijloc.De altfel, documentele de transport dovedesc ca subscrisa nu are nicio implicare in comanda, transport, etc. Avizul de insotire al marfurilor este un formular cu regim special care trebuie sa cuprinda informatii cu privire la furnizor, cumparator, datele de identificare a marfurilor (tip, cantitate, pret si valoare, dupa caz), date despre mijlocul de transport, semnatura expeditorului- reclamanta nu a depus un astfel de document care sa ateste ca subscrisa initia vreo comanda pe care o onora reclamantaDocumentatia depusa priveste un raport juridic dintre reclamanta si alta societate.Nu in ultimul rand,  facturile emise de către creditoare nu au fost acceptate în mod expres la plată, prin semnătură.Astfel, apreciem că facturile invocate de către creditoare în susţinerea pretenţiilor sale, care nu au fost însuşite de către debitor, întrucât acestea nu cuprind nicio semnătură de primire, nu dovedesc, doar prin ele însele, raporturile juridice existente între părţi, şi, pe cale de consecinţă, nici asumarea de către debitor a obligaţiei de a plăti sumele evidenţiate în facturi, în lipsa altor înscrisuri, cum ar fi, de exemplu, contractul de furnizare în baza căruia au fost emise facturile.În consecinţă, în lipsa unui contract încheiat între părţi, suma evidenţiată în facturile emise de către creditoare, dar care nu au fost acceptate în mod expres la plată de către debitor, nu constituie o creanţă certă, fiind necesare alte probe admisibile pe calea dreptului comun pentru a se stabili cu certitudine dacă debitorul a beneficiat sau nu de serviciile furnizate de creditoare. ( In acelasi rationament s-a pronuntat si  Tribunalul Specializat Cluj in Incheierea civila nr. 283/2020 in Dos. Nr. 1084/1285/2019)

In lumina celor invederate, Judecatoria Sector 6 se pronunta in sensul: Respinge excepţia inadmisibilităţii. Respinge cererea de chemare în judecată, prin sentinta nr.  3545/2022  19.05.2022