Restituire taxa de poluare. Cerere de anulare a deciziei de calcul a taxei de poluare si a chitantei de plata a taxei Restituiri


Cerere de anulare a deciziei de calcul a

taxei de poluare si a chitantei de plata a taxei

Prin cererea inregistrata Pe rolul Tribunalului Olt – Sectia a II-a Civila, de Administrativ si Fiscal, reclamantul BNa chemat in judecata parata Administratia Finantelor Publice Corabia si Administratia Fondului Pentru Mediu, solicitand instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna anularea deciziei nr. 2242/6.04.2009 si a chitantei de plata seria TS5 nr. 2386740/6.04.2009, obligarea paratelor la restituirea sumei de 5873 lei, cu dobanda legala si la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca a achizitionat dintr-o tara membra UE un autoturism marca VOLKSWAGEN, tip CRAFTER, cu norma de poluare R4, nr. de identificare WVIZZZ2EZ76015242, inmatriculat prima data in Franta, la data de 05.10.2006, pentru care i s-a calculat o taxa pe poluare in suma de 5873 lei, conform deciziei nr. 2242/5.04.2009, suma achitata cu chitanta TS5 nr. 2386740/6.04.2009.

Se arata ca desi a solicitat restituirea taxei de poluare, parata a refuzat solutionarea favorabila a cererii, conform adresei nr. 38976 din 31.10.2011, reclamantul considerand aceasta taxa ca fiind perceputa in mod legal avand vedere faptul ca autoturismul provine dintr-o tara comunitara ,iar Romania este tara membra a Comunitatii Economice Europene , situatie in care legislatia nationala trebuia armonizata cu legislatia comunitara in domeniu , normele de stricta aplicare in ceea ce priveste inmatricularea autoturismelor de provenienta comunitara a CEE neprevazand o asemenea taxa speciala.

In drept, s-au invocat dispoz.art. 110 din Tratatul Comunitatii

Europene, Jurisprudenta CJE si a Instantelor de judecata din Romania, art.148 alin. 2 din Constitutia Romaniei ,Legea nr. 554/2004, OG nr. 9/2000, art. 274 cod pr civila.

In dovedirea actiunii , reclamantul a depus la dosar copia deciziei de calcul a taxei pe poluare contestate, chitanta privind achitarea taxei pe poluare, actele de provenienta ale autovehiculului, traduse in limba romana si raspunsul AFP Corabia.

Parata Administratia Finantelor Publice Corabia, prin Directia Generala a Finantelor Publice Olt, a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neintemeiata, motivat de faptul ca taxa pe poluare ce a fost introdusa prin OUG nr. 50/2008 are drept scop asigurarea protectiei mediului prin realizarea unor programe si proiecte de imbunatatirea calitatii aerului cat si pentru necesitatea adoptarii de masuri in vederea asigurarii respectarii normelor de drept comunitar aplicabile in acest scop.

Prin aceasta taxa se asigura compatibilitatea legii interne cu dreptul comunitar si aceasta se aplica tuturor autovehiculelor cu ocazia primei inmatriculari in Romania, indiferent de provenienta acestora.

Astfel, reclamantul a achitat voluntar taxa de poluare conformandu-se dispozitiilor legale in materie, AFP Corabia – autoritate publica administrativa fiind obligata sa respecte la randul sau legislatia interna.

De asemenea, considera parata ca neintemeiata sustinerea reclamantei ca taxa de poluare a fost instituita cu ignorarea normelor comunitare in materie, intrucat pe de o parte dispozitiile interne ce reglementau aceasta taxa – OUG 50/2008 erau in vigoare la data platii, astfel ca autoritatile publice implicate nu puteau sa nu impuna achitarea acesteia,iar pe de alta parte nu s-a deschis la Curtea Europeana de Justitie nici un proces cu acest obiect.

Referitor la aplicabilitatea prevederilor constitutionale ale art.148, precizeaza parata ca instituie suprematia Tratatelor Constitutive ale UE fata de dispozitiile contrare legilor interne cu respectarea actului de aderare, legile cadru fiind obligatorii pentru statele membre in privinta rezultatului, insa autoritatile nationale au prerogativa de a alege forma si mijloacele prin care dispozitiile legilor cadru devin obligatorii pentru fiecare stat membru in parte.

Incidenta in cauza a prevederilor Art. 90 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene o apreciaza parata ca fiind inexistenta, intrucat taxa de poluare se aplica la toti proprietarii unor autoturisme sau autovehicule indiferent de provenienta acestora la momentul primei inmatriculari in Romania.

Totodata, precizeaza parata ca principiul „poluatorul plateste” pe care se bazeaza si instituirea taxei de poluare este un principiu acceptat la nivelul UE, alte l6 state membre ale UE practica o taxa care se percepe cu ocazia inmatricularii autovehiculelor.

In ceea ce priveste sustinerea reclamantului ca taxa de poluare introduce un regim fiscal discriminatoriu, invedereaza parata ca in cazul taxei de poluare presupusa nu este fundamentata pe nici un argument solid, aplicandu-se tuturor autovehiculelor care nu au mai fost inmatriculate in Romania, fie romanesti, fie straine.

In drept, si-a intemeiat intampinarea pe dispozitiile art. ll5 cod.pr.civila.

S-au anexat intampinarii: chitanta privind plata taxei si decizia de calcul a taxei pe poluare, adresa nr. 38976/31.10.2011, cererea nr. 38796/28.10.2011 si actele de provenienta ale autovehiculului.

Desi legal citata, Administratia Fondului pentru Mediu nu a formulat intampinare.

Examinand actele si lucrarile dosarului, in raport de sustinerile partilor dar si de dispozitiile legale incidente, instanta urmatoarele aspecte de fapt si de drept:

Reclamantul a achizitionat dintr-o tara membra UE un autoturism marca VOLKSWAGEN, tip CRAFTER, cu norma de poluare R4, nr. de identificare WVIZZZ2EZ76015242, inmatriculat prima data in Franta, la data de 05.10.2006, pentru care i s-a calculat o taxa pe poluare in suma de 5873 lei, conform deciziei nr. 2242/5.04.2009, suma achitata cu chitanta TS5 nr. 2386740/6.04.2009.

Instanta retine ca anterior formularii prezentei cereri, reclamantul s-a adresat organului fiscal competent cu cerere de restituire a taxei pe poluare, care nu a fost solutionata favorabil conform adresei inregistrata sub nr. 19106 din 12.10.2011.

Tribunalul constata ca OUG nr. 50/2008 stabileste cadrul legal pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, care constituie la bugetul Fondului pentru Mediu si se gestioneaza de Administratia Fondului pentru Mediu, in vederea finantarii programelor si proiectelor pentru protectia mediului. Conform art.4 din OUG 50/2008, obligatia de plata a taxei intervine cu ocazia primei inmatriculari a unui autovehicul in Romania.

Textul art. 90 din Tratatul C.E se refera la produsele provenind din alte state membre si supuse unor impozite interne, de orice natura, superioare celor care se aplica direct sau indirect produselor nationale similare, ori Statul Roman nu percepe taxa de poluare produselor nationale similare, respectiv pentru autovehiculele deja inmatriculate in Romania (second-hand) cu ocazia vanzarilor ulterioare.

La data de 7 aprilie 2011, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a pronuntat o hotarare preliminara in cauza Ioan Tatu c. Statul Roman prin Ministerul Economiei si Finantelor, Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu, Administratia Finantelor Publice Sibiu, Administratia Fondului pentru Mediu si Ministerul Mediului, afacerea C-402/09, ca urmare a cererii de pronuntare a unei hotarari preliminare formulate de Tribunalul Sibiu la 18 iunie 2009.

Interpretarea instantei europene priveste compatibilitatea cu art. 110 TFUE a taxei de poluare percepute in temeiul O.U.G. nr. 50/2008 in forma sa initiala, aplicabila in perioada 1 iulie 2008 – 14 decembrie 2008. Curtea de Justitie a Uniunii Europene in cauza C-402/09 Tatu contra Romaniei a decis ca „articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru, daca regimul acestei masuri fiscale este astfel stabilit incat descurajeaza punerea in circulatie, in statul membru mentionat, a unor vehicule de ocazie cumparate in alte state membre, fara insa a descuraja cumpararea unor vehicule de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura de pe piata nationala”.

La data de 07 iulie 2011, Curtea de Justitie a Uniunii Europene s-a pronuntat in Cauza C-263/10, cauza Nisipeanu, asupra interpretarii art. 110 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene (TFUE) pornind de la mai multe intrebari adresate Curtii de Tribunalul Gorj, sesizat cu o cerere de restituire a taxei pe poluare in care reclamantul a invocat ca taxa in cauza este incompatibila cu articolul 110 TFUE.

Prin aceasta hotarare, Curtea a reluat considerentele expuse in hotararea in cauza C-402/09 Tatu, considerand ca modificarile succesive aduse O.U.G. nr. 50/2008 prin O.U.G. nr. 208/2008, O.U.G. nr. 218/20083, O.U.G. nr. 7/2009 si O.U.G. nr. 117/2009 mentin un regim de impozitare care descurajeaza inmatricularea in Romania a unor autovehicule de ocazie cumparate din alte state membre si care se caracterizeaza printr-o uzura si o vechime importante, in timp ce vehiculele similare puse in vanzare pe piata nationala a vehiculelor de ocazie nu sunt in niciun fel grevate de o astfel de sarcina fiscala, conditii in care reglementarea mentionata are ca efect descurajarea importarii si punerii in circulatie in Romania a unor autovehicule de ocazie cumparate din alte state membre.

In opinia Curtii, competenta statelor membre de a stabili noi taxe nu este nelimitata, interdictia de a aplica impozite mai mari produselor provenind din alte state membre in raport cu taxele aplicate produselor nationale, prevazuta de art. 110 TFUE, trebuie sa se aplice de fiecare data cand taxa respectiva este de natura sa descurajeze importul de bunuri provenite din alte state membre, favorizand productia nationala.

Curtea a apreciat ca toate versiunile de modificare a O.U.G. 50/2008 mentin un regim de impozitare care descurajeaza inmatricularea in Romania a unor autovehicule de ocazie cumparate din alte state membre, similare cu cele puse in vanzare pe piata nationala a vehiculelor de ocazie.

Curtea a reamintit ca obiectivul protectiei mediului ar putea fi realizat, fara favorizarea produselor nationale, prin stabilirea unei taxe anuale, aplicabila oricarui vehicul pus in circulatie in Romania.

Astfel, Curtea a decis ca art. 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca impunerea unei taxe fiscale (taxa de poluare) doar autovehiculelor inmatriculate pentru prima data in Romania dupa intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 50/2008, desi nediscriminatorie, creeaza un efect protectionist pe piata, descurajand importul de masini de ocazie fara a descuraja in egala masura si cumpararea de masini de ocazie existente pe piata nationala anterior O.U.G. nr. 50/2008.

Important este si faptul ca s-a respins cererea Statului Roman de limitare a efectelor in timp a hotararii Curtii, ceea ce inseamna ca hotararea Nisipeanu (ca de altfel si hotararea Tatu) se aplica retroactiv si lipsesc de temei juridic prelevarea taxei de poluare in perioada 1 iulie 2008 – 31 decembrie 2010.

Conform unei jurisprudente constante a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, interpretarea pe care Curtea, in exercitarea jurisdictiei conferite de art. 267 TFUE (fostul art. 234 CE), o da unei norme de drept european, clarifica sau defineste, acolo unde este necesar, intelesul si intinderea acestei norme, asa cum aceasta trebuie inteleasa sau ar fi trebuit sa fie inteleasa si aplicata de la data intrarii ei in vigoare [Hotararea din 27 martie 1980, afacerea 61/79, Denkavit italiana, par. 16; Hotararea din 2 februarie 1988, afacerea 24/86, Blaizot, par. 27; Hotararea din 15 decembrie 1995, afacerea C-415/93, Bosman, par. 141; Hotararea din 5 octombrie 2006 in afacerile reunite C-290/05 (Nadasdi) si C-333/05 (Nemeth), par. 62].

Taxa pe poluare instituita prin dispozitiile O.U.G. nr. 50/2008 pentru autoturismele de ocazie din achizitii intracomunitare este contrara dreptului comunitar, decizia Curtii fiind obligatorie pentru instanta din Romania ce a adresat intrebarea preliminara si in egala masura pentru toate instantele nationale care sunt sesizate cu o problema similara.

Dispozitiile din dreptul comunitar au prioritate fata de dreptul national, potrivit art. 148 alin. 2 din Constitutia Romaniei, care statueaza ca prevederile tratatelor constitutionale ale U.E. au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, iar alin. 4 al aceluiasi articol prevede ca intre alte institutii, autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din alin. 2, prin Legea nr. 157/2005 de ratificare a Tratatului de aderare a Romaniei si Bulgariei la U.E., statul nostru asumandu-si obligatia de a respecta dispozitiile din tratatele originare ale Comunitatii Europene dinainte de aderare.

In aplicarea prevederilor art. 148 din Constitutia Romaniei, in sensul ca autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din actul aderarii, judecatorul national trebuie sa aplice, in caz de conflict intre norma nationala si norma comunitara, dreptul comunitar.

Cum dispozitiile din legea interna sunt contrare dispozitiilor din legislatia comunitara, reclamantul este indreptatit sa i se restituie taxa de poluare.

In astfel de situatii, Curtea de Justitie Europeana a decis ca statele membre trebuie sa asigure rambursarea taxelor colectate cu incalcarea prevederilor art. 90 din Tratat, cu respectarea principiilor ce guverneaza autonomia procedurala si imbogatirea fara justa cauza.

Pentru a respecta efectele deciziei pronuntate de C.J.C.E., prevederile O.U.G. nr. 50/2008 fiind contrare dreptului U.E. si fiind intrunite conditiile art. 117 lit. d din O.G. nr. 92/2003, instanta apreciaza ca este intemeiata, in parte cererea formulata de reclamant, urmand a dispune restituirea taxei pe poluare in valoare de 5873 lei.

In ceea ce priveste dobanda, instanta retine ca procedura de restituire a sumelor achitate de un contribuabil ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale este reglementata de art. 117 alin. 1 lit. d din Codul de procedura fiscala, precum si de Ordinul MFP 1899/22.12.2004.

Astfel, art. 1 alin. 1 si 2 din O.M.F.P. nr. 1899/2004 prevede ca „Sumele care se restituie contribuabililor sunt cele prevazute la art. 112 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

Restituirea se efectueaza la cererea contribuabilului, in termen de 45 de zile de la data depunerii si inregistrarii acesteia la organul fiscal caruia ii revine competenta de administrare a creantelor bugetare, potrivit prevederilor art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, denumit in continuare organul fiscal competent”.

Dreptul contribuabilului de a i se plati dobanda pentru sumele de restituit sau de rambursat este reglementat de art. 124 Cod procedura fiscala. Pentru sumele de restituit de la buget contribuabilii au dreptul la dobanda din ziua urmatoare expirarii termenului prevazut de art. 117 alin. 2 sau la art. 70, dupa caz. „Acordarea dobanzilor se face la cererea contribuabililor”.

In speta, reclamantul a solicitat acordarea dobanzii prin cererea de chemare in judecata, nefiind formulata o astfel de solicitare in cererea de restituire a taxei de poluare adresata organului fiscal.

In aceste conditii, reclamantul nu poate solicita direct in instanta plata respectivelor dobanzi, fiind necesara formularea anterioara a unei cereri adresata organului fiscal, ori, in speta prin cererea adresata paratei A.F.P. Corabia , reclamantul a solicitat numai restituirea taxei achitate, nu si plata dobanzii. Prin urmare, capatul de cerere privind acordarea dobanzii legale la suma achitata, va fi respins.

Referitor la anularea chitantei si a deciziei nr. 2242 din 6.04.2009, instanta apreciaza ca nu se impune anularea acestora, intrucat obiectul actiunii judiciare il constituie refuzul nejustificat de efectuare a unei anumite operatiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea unui drept, respectiv refuzul autoritatii fiscale de restituire a unei taxe, considerata ca fiind nedatorata, aceasta procedura fiind reglementata de art. 117 alin. 1 lit. d din Codul de procedura fiscala, precum si de Ordinul MFP 1899 din 22.12.2004.

Decizia de calcul a taxei pe poluare si chitanta de achitare a taxei pe poluare nu sunt acte administrative fiscale, in sensul Codului de procedura fiscala, pentru ca prin acestea nu se stabileste o obligatie de plata in sarcina contribuabilului cu privire la plata taxei pe poluare, rolul deciziei de calcul fiind acela de a determina suma datorata de contribuabil , in conformitate cu criteriile stabilite de art. 6 si urmatoarele din OUG nr. 50/2008, nefiind susceptibila de silita pentru nu stabileste un termen de plata si nici nu genereaza obligatia de plata a unor majorari de intarziere, iar chitanta nr. 2386740 din 6.04.2009 este doar documentul care atesta achitarea voluntara a taxei pe poluare.

Prin urmare, s-A respins capatul de cerere privind anularea chitantei si a deciziei nr. 2242 din 6.04.2009, ca neintemeiat.

Pentru ca se afla in culpa procesuala, potrivit art. 274 cod pr civila, paratele au fost obligate la 1039,3 lei cheltuieli de judecata catre reclamant , reprezentand onorariu avocat, taxa de timbru si timbru judiciar.

Data publicarii pe portal: 20.01.2012