Revendicare imobiliara


Prin cererea de chemare in judecata pe rolul JS4 reclamantul BM a solicitat obligarea paratei SM sa-i lase in deplina proprietate si linistita posesie camera in suprafat de …mp din imobilul situat in Bucuresti si de a-i achita suma de 7200 euro, reprezentand despagubiri pentru lipsa de folosinta a camerei pentru ultimii 3 ani anteriori intoducerii cererii, precum si la plata sumei de 200 euro/luna reprezentand chiria pentru perioada ulterioara introducerii cererii si pana la eliberarea camerei.

In motivare, reclamantul a aratat in esenta ca a achizitionat impreuna cu sotia sa dreptul de proprietate asupra apartamentelor 4 si 5 prin contract de vanzare-cumparare incheiat cu AVL Berceni.

A mai mentionat ca in urma partajului disputat in instanta, imobilul a revenit in totalitate reclamantului.

A precizat ca, asa cum reiese din contractul de inchiriere, in componenta imobilului era inclusa si o camera situata la etajul 1 al imobilului, insa, dintr-o eroare, aceasta nu a facut obiectul contractului de vanzare mentionat, ci a actului aditional incheiat in anul 2020, pentru a corecta aceasta eroare.

Reclamantul arata ca parata ocupa fara drept camera si refuza sa i-o restituie.

Parata a formulat intampinare si a solicitat in principal respingerea actiunii ca inadmisibila, iar in subsidiar ca neintemeiata si totodata, a formulat cerere de chemare in garantie a AVL Berceni.

De asemenea, parata a formulat cerere reconventionala, prin care a solicitat obligarea reclamantului la plata sumei de 22.758 lei, reprezentand contravaloarea incaperii pe care reclamantul o revendica.

in motivare, parata a aratat ca prin contractul de vanzare cumparare a achizitionat un imobil compus din 4 camere , din care face parte si camera pe care reclamantul o revendica , dar pe care nu o foloseste, intrucat reclamantul interzice acest lucru prin masuri represive.

Parata a mai aratat ca actul aditional incheiat intre reclamnt si AVL nu indeplineste formalitatile de publicitate prevazute de lege.

Prin incheierea din 06.10.2022 instanta a respins cererea de chemare in garantie a AVL Berceni si a admis proba cu inscrisuri.

Analizand materialul probatoriu administrat in cauza , instanta retine urmatoarele: constata ca parata a dobandit prin contract de vanzare cumparare dreptul de proprietate asupra imobilului, compusa din 3 camere, hol, bucatarie, baie si magazie.

Instanta precizeaza ca actiunea in revendicare este acea actiune in justitie prin care reclamantul, care pretinde ca este proprietarul unui bun individual determinat cu privire la care a pierdut posesia solicita obligarea paratului, care stapaneste bunul respectiv , sa-i recunoasca dreptul de proprietate si sa restituie bunul. Astfel cum rezulta din disp. art. 563 alin.1 C.Civ, pentru admiterea actiunii in revendicare este necesara indeplinirea a doua conditii: reclamantul sa fie proprietarul bunului; proprietarul sa fi pierdut stapanirea materiala a bunului.

In cauza de fata, instanta arata ca a doua conditie pentru admiterea actiunii in revendicare nu este indeplinita, intrucat reclamantul nu a pierdut posesia . Sub acest aspect, instata arata ca reclamantul nu a probat prin niciun mijloc de proba ca parata ocupa in fapt camera .

Respinge cererea de chemare in judecata a reclamantului ca neintemeiata, Repinge cererea reconventionala a paratei.

Definitiva prin neapelare.