Sechestru asigurător. Cauţiune. Restituire. Condiţii


Pentru instituirea unei măsuri de asigurare, inclusiv a măsurii sechestrului asigurător, este obligatorie depunerea unei cauţiuni.

Cauţiunea nu poate fi restituită decât în momentul în care se soluţionează fondul cauzei şi hotărârea rămâne definitivă şi irevocabilă, întrucât în acel moment partea adversă poate declara în mod expres că nu urmăreşte plata unor despăgubiri pentru eventuale prejudicii suferite.
în lipsa dovezilor privind modul de soluţionare a cererii principale, cauţiunea nu se poate restitui, fiind prematură cererea de restituire.

(Decizia nr. 360 din 5 martie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia comercială, la data de 23.10.2001, petentă B.C. a solicitat restituirea cauţiunii, în sumă de 1.700.000 lei, achitată în Dosarul nr. 1213/2001, având ca obiect instituirea de sechestru asigurător.

Prin încheierea pronunţată în Dosarul nr. 9796/2001 la data de 5.12.2001, Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială a respins ca nefondată cererea formulată de petentă.

Pentru a pronunţa această soluţie, Tribunalul a reţinut că, deşi i s-a pus în vedere de mai multe ori, petentă nu a făcut dovada modului în care a fost soluţionat fondul cauzei, respectiv cererea aflată în Dosarul nr. 1213/2001.

împotriva acestei încheieri, în termen şi legal timbrat, petentă B.C. a declarat recurs, solicitând admiterea acestuia, casarea hotărârii atacate şi rejudecarea cauzei în fond.

în susţinerea recursului, recurenta a depus acte în copie.

Examinând recursul declarat de recurentă în raport de actele şi lucrările cauzei, Curtea a constatat că acesta este nefondat, pentru considerentele ce se vor arăta.

Astfel, nici în faţa instanţei de fond şi nici în recurs, recurenta nu a făcut dovada modului de soluţionare a fondului cauzei, respectiv a cererii prin care aceasta a solicitat obligarea intimatei, Banca X, la plata sumei de 16.274.000 lei.

Această dovadă este necesară tocmai datorită faptului că sechestrul dispus prin încheierea pronunţată la data de 9.03.2001, în Dosarul nr. 1213/2001, a fost solicitat de recurentă ca o măsură asigurătorie până la soluţionarea definitivă a cererii având ca obiect pretenţii în sumă de 16.274.000 lei.

Această măsură asigurătorie nu poate fi dispusă de instanţă decât cu plata unei cauţiuni, care are rolul unei garanţii şi care nu poate fi restituită decât în momentul în care hotărârea care a soluţionat fondul cauzei (pretenţii) a rămas definitivă şi irevocabilă, deoarece numai atunci partea adversă poate declara în mod expres că nu urmăreşte plata unor despăgubiri pentru eventuale prejudicii suferite.

Ca atare, recurenta nefăcând dovada soluţionării cererii prin care a solicitat pretenţii în sumă de 16.274.000 lei, în mod corect instanţa de fond a respins cererea recurentei privind restituirea cauţiunii achitate în Dosarul nr. 1213/2001.

în considerarea celor arătate, în baza art. 312 alin. 1 din Codul de procedură civilă, recursul declarat de recurentă a fost respins ca nefondat.